Tez Danışmanı

ODTÜ Tez Danışmanı Atama Sistemi

 1. Birinci danışmanlar üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar (co-advisor) ise üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

 2. Yüksek lisans öğrencileri birinci, doktora öğrencileri ise ikinci dönemlerinin sonunda danışman atamak zorundadırlar ve bu işlemden sonra ders onayları danışmanları tarafından yapılacaktır.

 3. Co-advisor atamaları, danışman atamaları için kullanılan sistem üzerinden gerçekleştirilir. Sistemde co-advisor ataması için bir liste bulunmaktadır. Eğer atamak istediğiniz danışmanın ismi bu listede bulunmuyorsa, danışmanın bilgilerini sisteme girmek adına danışmanın kurumu, email adresi ve ünvanı içeren bir maili sbem@metu.edu.tr adresine iletmeniz gerekmektedir. 

 4. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.


Jüri Atama

YÖK'ün 15.01.2015 tarihli yazısı ile bildirilen "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler" başlığı altında 25.12.2014 tarihli toplantıyla alınan karar doğrultusunda:

 • Yüksek Lisans tez savunma jürileri

en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur. ODTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre, ortak tez danışmanı jüri de yer alıyor ise asıl üyeler 5 kişiden oluşacaktır.

 • Doktora Yeterlik ve Doktora tez savunma jürileri

en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur.

 • Yedek Üyeler

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma Yedek Jürileri; biri ODTÜ'den (Bölüm içi veya Bölüm dışı), diğeri Ünversite dışından olmak üzere 2 kişiden oluşur.

 • Jüriler ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
 • Tez jürisi atama formu EABDB'nin onayıyla ilgili enstitüye jüri tarihinden bir ay önce iletilir.
 • Tez Jürisi Atama Formu

YÖK Tez Veri Giriş Formu: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresi üzerinden üye olduktan sonra, Tez Veri Girişi Online Formu doldurulur. Bu kayıt işleminin tamamlanmaması durumunda tezin Enstitü tarafından YÖK sistemine yüklenemeyeceği unutulmamalıdır.


Etik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan ve/veya ODTÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan bilgi toplamayı gerektiren tüm çalışmalar, ODTÜ İnsan Araştırmaları Etik Kurulu incelemesine tabidir. Etik Kurul süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.


Tez Savunması

Tez savunmasından sonra, jüri sonucunu bildiren Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) düzenlenir. Bu evrağın EABD tarafından üç iş günü içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. Düzeltme alan ve başarısız olan öğrenciler için ek olarak jüri raporu gönderilmelidir. Evrağın öğrenciye verilmesi uygun değildir.

Jüri neticesine göre yapılması gereken işlemler:

 • BAŞARILI:

  • EABD, TSTF evrağını Enstitü'ye üç iş günü içinde gönderir.

  • Öğrenci tez teslim işlemlerini (takip eden bölümü inceleyiniz) jüri tarihinden itibaren bir ay içerisinde tamamlar.

  • İşlemler tamamlandıktan sonra TSTF,  SBE tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na (ÖİDB) gönderilir.

 • DÜZELTME (UZATMA):

  • Yüksek Lisans öğrencileri için üç ay, Doktora ve Lisans Sonrası Doktora öğrencileri için altı ay düzeltme verilebilir.

  • TSTF ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanan Jüri Raporu üç iş günü içinde Enstitüye iletilir.

  • TSTF ve Jüri Raporu, Enstitü tarafından onaylandıktan sonra ÖİDB'ye gönderilir.

  • Öğrenci düzeltme süresini kapsayan dönem/dönemlere kaydını yapmak zorundadır.

  • Düzeltme süresinin bitiminde öğrenci tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

 • BAŞARISIZ:

  • TSTF ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanan Jüri Raporu üç iş günü içinde Enstitüye iletilir.

  • TSTF ve Jüri Raporu, Enstitü tarafından onaylandıktan sonra ÖİDB'ye gönderilir.

  • ÖİDB tarafından öğrencinin ilişiği kesilir.

TSTF'de yer alan NOT BİLDİRİM bölümü jüri tarafından doldurulmak zorundadır.

Tez Teslim İşlemleri

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, tez jürisine girdikten sonra en fazla 1 ay içerisinde aşağıdaki prosedürü izleyerek tez teslim işlemlerini bitirmek zorundadırlar.

Tez Yazma Kılavuzu

Tez Şablonu (Öneri olarak hazırlanmıştır)

Referans Yönetim Aracı

İmza Sayfası

Format Kontrol Listesi

 1. Öğrenciler tezlerini Tez Yazma Kılavuzu'nda belirtilen formatlara uygun bir şekilde hazırlamalıdır.

 2. Öğretim üyelerinin imzaları toplanmadan önce tez imza sayfasının format kontrolünün yapılması gerekmektedir. İmza sayfası kontrolü için tezinizin hazır olması zorunluluğu yoktur, ayrıca gösterebilirsiniz. İmza sayfası TSTF ile karşılaştırılarak kontrol edildiğinden, sayfanın kontrolünden önce TSTF'nin Enstitüye ulaşmış olması önemlidir. Bu sayfayı (.pdf formatında) sbetez@metu.edu.tr adresine göndererek kontrol ettirebilirsiniz.

 3. Tez jürisinde başarılı bulunan öğrenci, jüri üyelerinin verdiği düzeltmeleri yaptıktan ve Türkçe Özet kısmının tamamını yazdıktan sonra, tezinin tamamını .pdf formatında ve basılmak için hazırlanmış şekilde sbetez@metu.edu.tr adresine format kontrolü için gönderir. SBE beş iş günü içinde tezin kontrolünü tamamlar ve öğrenciye düzeltmeler için iade eder.

 4. Format kontrolü tamamlandıktan sonra sonra Enstitü Müdürü'nün imzası hariç bütün imzalar mavi mürekkepli kalemle alınmalı ve tez ciltlettirilmelidir. Ciltlettirilmiş bütün kopyalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 no'lu odaya imzalatılmak için bırakılır. Tezlerin imzalanması bir hafta kadar sürebilir. Tezinizin imzalanıp imzalanmadığını öğrenmek için sbetez@metu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

 5. Enstitüye imzalanması için en az 3 en fazla 6 kopya tez bırakabilirsiniz. Bunlardan 1 kopya kütüphaneye verilmek içindir. Enstitüye ayrı bir tez kopyası bırakılmayacaktır. Kütüphane tez teslim prosedürü hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

 6. Tez başlığı ve özeti OIBS 71 nolu programdan tez jürisi tarafından kabul edilen son haline güncellenmelidir. Güncelleme yapılabilmesi için önce Anabilim Dalı'nın OIBS 71 nolu programdan onay kaldırması gerekmektedir.

 7. Tezler, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere erişime kapatılabilir. Bunun için tez danışmanının ve öğrencinin dilekçeleri anabilim dalı başkanlığına iletilmeli ve bu dilekçeler anabilim dalı tarafından üst yazı ile SBE'ye ulaştırılmalıdır. Dilekçelerde tezin savunulduğu tarih ve tezin erişime kapatılma gerekçesi açıkça ifade edilmelidir. Bu işlemin iki hafta kadar sürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 8. Tezinizi imzaya bırakırken:

    • "Turnitin Similarity Index" raporunun ilk sayfasını da Enstitüye getirmeniz gerekmektedir. Similarity Index raporunun ilk sayfası tez danışmanı tarafından unvanı ve adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır. Benzerlik oranı en fazla %20 olabilir.
    • Lütfen iii. sayfayı (plagiarism page) imzalamayı unutmayın.

Teziniz imza sürecindeyken aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

  • YÖK Tez Veri Giriş Formunun Güncellenmesi: 

Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yapar.

  • E-Mail:

Tezinizin tam metninin .pdf versiyonunu kaydediniz. Bu .pdf belgesinin ismi sadece Tez Veri Girişi Formunda YÖK tarafından size verilmiş olan referans numarası olmalıdır. Bu dosya sbetez@metu.edu.tr adresine konu bölümüne "Referans Numarası - MA/MS/PhD - İsim Soyisim" yazılarak gönderilir. PDF'teki imza sayfası imzalı olmamalıdır. YÖK Ulusal Tez Merkezi'ne yüklenmek için gönderilen tezinizdeki kişisel bilgiler (İmza, TC numarası, telefon, e-mail, adres bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri ORCID numarası ve fotoğraf) doküman üzerinde örtülmelidir ve görünür olmamalıdır. CV'niz ve Etik Onay Sayfanız bu uygulamaya dahildir.

  • Kütüphane Elektronik Tez Onay Formu:

ODTÜ Kütüphanesi Tez Teslim Kılavuzu

Video Asistan

Open METU

İmza süreci tamamlandıktan sonra:

 • Enstitüye gelerek tezinizin imzalı kopyalarını alınız ve 1 kopyayı Kütüphaneye teslim ediniz. Bunun için Open METU sistemine giriş yapmış olmanız gereklidir.

 • Mezuniyet işlemleriniz, ancak Kütüphaneden tarafımıza gerekli bilgilerin iletilmesinden ve tezinizin kontrolü tamamlanmış .pdf formatındaki son hali sbetez@metu.edu.tr adresine ulaştıktan sonra başlatılacaktır. 

YÖK Yürütme Kurulu'nun 13.05.2020 tarihli kararı gereği tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin "Open Researcher and Contributor ID - ORCID" numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir. Lütfen https://orcid.org/ adresine giderek hesap açınız ve yayınlarınızı sisteme giriniz.


Mezuniyet

Kütüphane Elektronik Tez Onay Formu ve tezinizin kontrol edilmiş .pdf kopyası SBE'ye ulaştırıldıktan sonra evraklarınız kontrol edilir. Bu kontrolden sonra, SBE Müdürü tarafından onaylanmış ve imzalanmış TSTF'niz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilir. Öğrenci İşleri evraklarınızı kontrol eder ve mezuniyet şartları tamamlanmışsa evraklarınızı kabul eder. Bu süreç birkaç gün sürebilir. 

Mezuniyet işlemlerinizden sadece Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumludur. SBE mezuniyet süreçlerinizle alakalı bir evrak veremez.

Daha fazla bilgi için:


Son Güncelleme:
08/01/2024 - 15:28