Conditional Application

Koşullu kabul:

Başvuru koşulları içinde yer alan ALES veya GRE/GMAT belgesi eksik olan adaylar (Yükseköğretim Kurulu tarafından hükümetler arası veya kültürler arası anlaşmalar çerçevesinde yerleştirilen adaylar dahil) ilgili EABD'nin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara "koşullu" olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, öğrenim ücretini ödeyerek bilimsel hazırlık programından ve/veya lisansüstü programlardan en fazla iki ders alabilirler ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla ders sayısı artırılabilir.

Koşullu Kabul Şartları:

i) Bu adayların ilk dönem sonunda ilgili programa kesin kabul alabilmeleri için kayıt oldukları derslerden en az BB notu almaları gerekir.

ii) Derslerden başarı koşulunu sağlayan adaylardan eksik olan ALES, GRE/GMAT belgesi, ilgili EABD'nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla istenmeyebilir.

iii) Başarı koşulunu sağlayan adayların kesin kabul ve ders sayım işlemleri ilgili EABD'nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

iv) Başarı koşulunu sağlayamayan adaylar, GRE/GMAT/ALES koşulunu sağlasa bile lisansüstü programa başlayamaz.

If you do not have GRE or ALES graduate exam score, then you can apply conditionally.

Plese check out the Directive for International Student Applications for conditional application status. (for Turkish click here.)

In case of conditional admission, you are entitled to take two courses which are determined by the department and/or by your program advisor.

When you are given conditional admission status, there is one option: If you get at least a BB from each of the courses you have taken, graduate exam requirement is waived. However, please be aware that it may be too late to get the grades until you have to renew your residence permit or visa requirements. In that case, we regret to underline you that GSSS is unable to help you. For this reason, it may be wiser to take the exam and present the required score to avoid any mishap or confusion in paperwork.

You are kindly requested to check the program requirements before application.


Son Güncelleme:
11/10/2018 - 12:07