Son Güncelleme:
27/10/2022 - 13:30

Genel Bakış

 

Misyon: SBE' nin misyonu lisansüstü eğitim ve araştırmada mükemmeliği teşvik etmek ve desteklemektir. Enstitü, bölümler ve programlar ile birlikte ortak hedefler geliştirir, ortak standartlar belirler ve disiplinler arasında uygulanması için en iyi uygulamaları teşvik eder. SBE misyonunu yerine getirirken mükemmellik, işbirliği, bütünlük, verimlilik ve yeniliğe değer verir.

Vizyon: SBE geleneksel disiplin sınırlarının ötesine geçmeyi teşvik eder, böylece akademisyenler arasındaki işbirliğini veya disiplinlerarasılığı destekler. Enstitü, alan çalışmaları ve sayısına özel konularda çok sayıda disiplinler arası programlar aracılığıyla, araştırma ve öğretimde yeni sinerjiyi yaratmayı amaçlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarıyla olan bağlantıları sayesinde SBE, araştırma ve öğretim için yaratıcı bir ortamın yanı sıra toplumsal etkileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Fakülte ve öğrenci değiş tokuşları, ortak lisans programları, ÖYP, ortak konferanslar ve çalıştaylar ulusal ve uluslararası ortaklarla etkileşimi kolaylaştırır. Bu yıl SBE Sosyal Bilimler alanında Türkiye'deki tüm lisans öğrencilerine açık bir Yüksek Lisans Araştırma Atölyesi başlattı. Atölye çalışması doktora öğrencileri tarafından devam eden araştırmalar hakkında bir tartışma yapmayı ve aralarında bir ağ oluşturmayı amaçlamaktadır.

Tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982 yılında kurulmuştur. Y.Doç.Dr. Yahya  S. Tezel ilk Enstitü Müdürü olarak atanmış ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A binasında hizmet vermeye başlamıştır. 28 Ekim 1982 tarihinde yapılan ilk Enstitü Kurulu toplantısında Prof.Dr. Teo Grünberg, Doç.Dr. Sübidey Togan ve Y.Doç.Dr. Barbaros Günçer Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Bu tarihte dokuz alanda yüksek lisans programı (İktisat, İşletme, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili Öğretimi, Siyaset ve Yönetim Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi) ve bir alanda doktora programı (Felsefe) açılmıştır. Enstitü, ilk kuruluğundan geçen süre zarfında ise Türkiye ve dünyada gelişmelere uygun olarak hem program türlerini hem de program sayısını artırmıştır. 2019 yılı itibariyle 13 farklı anabilim dalı altında, 18 tezli Yüksek Lisans, 4 tezsiz yüksek lisans, 5 ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve 15 Doktora programı olmak üzere toplam 42 lisansüstü disipliner program yürütmektedir. Enstitü, yine 2019 yılı itibariyle 13 farklı anabilim dalı altında 9 tezli yüksek lisans, 11 tezsiz yüksek lisans, 2 ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve 4 Doktora programı olmak üzere toplam 26 lisansüstü disiplinlerarası program yürütmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yürüttüğü bütün programlarda 2016-2017 birinci dönemi itibariyle, 229’u tezsiz yüksek lisans, 1243’ü tezli yüksek lisans, 968’i doktora ve doktora ve 43’ü lisans sonrası doktora olmak üzere toplam 2483 lisansüstü öğrenim görmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982’den 2017 yılına kadar 5554 yüksek lisans ve 959 doktora olmak üzere toplam 6513 mezun vermiştir.  

1982 yılında itibaren sırasıyla günümüze kadar Enstitü Müdürlüğü görevini yürütmüş olan öğretim üyelerimizin listesi ile görev yaptıkları dönemler aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Yahya TEZEL

(1982-1984)

YahyaTezel

Prof. Dr. Sabri KOÇ

(1985-1992)

SabriKoç

Prof. Dr. Haluk KASNAKOĞLU  

(1993-1994)

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

(1994-2003)

BahattinAkşit

Prof. Dr. Sencer AYATA

(2003-2010)

SencerAyata

Prof. Dr. Meliha ALTUNIŞIK 

(2010-2016)

MelihaAltunışık

Prof. Dr. Tülin GENÇÖZ

(2016-2019)

Prof. Dr. Yaşar KONDAKÇI

(2019-2022)