2020-2021 Güz Dönemine yönelik lisanüstü başvuruları 27 Nisan – 18 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

ODTÜ Akademik Takvimi


Kimler Başvurabilir?

Enstitümüzde lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar:

 • Yüksek Lisansa başvurabilmek için lisans derecesine sahip veya lisans seviyesinde mezuniyet durumunda olmalıdırlar.
 • Lisans Sonrası Doktoraya başvurabilmek için lisans derecesine sahip veya lisans seviyesinde mezuniyet durumunda olmalıdırlar.
 • Doktoraya başvurabilmek için yüksek lisans (veya dengi) bir dereceye sahip veya yüksek lisanstan mezuniyet durumunda olmalıdırlar.

Başvuru Kriterleri

2020-20201 Güz Dönemi için Öğrenci Kabul Eden Programlar

Başvurulardan Sorumlu Personel Listesi

Sıkça Sorulan Sorular – SSS

Mülakat Takvimi !


Nasıl Başvurulur?

ODTÜ'ye bağlı bütün lisansüstü program başvuruları aşağıda sunulan bağlantı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir:

https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/

 1. Yukarıda sunulan bağlantıya gidiniz ve Başvuru Formunu doldurunuz.
 2. Başvuru Formunu kaydediniz ('submit' butonuna basarak) ve bu şekilde başvuru süreciniz tamamlanmış olacaktır.
 3. Başvuru durumunuzu e-posta adresiniz ve şifrenizle bu siteye girdikten sonra, Ana Sayfa üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Unutmayın: Başvurunuzu sonuçlandırdıktan sonra, mülakat ve son dakika bilgilendirmelerini kaçırmamanız için, ilgili Enstitü ve programların web sitelerini takip etmeniz gereklidir.

Başvuru için Gerekli Evraklar

Başvuru sistemine yükleyeceğiniz evraklarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Ücreti Dekontu

Başvuru ücreti Türk vatandaşları için 100 ₺, uluslararası adaylar için 55 $'dır. Başvuru ücretini ödediğinizi gösterir dekontunuzun taranmış halini (.jpeg) veya bankanızdan edindiğiniz elektronik evrağı (.pdf) başvuru sistemine yüklemeniz gerekmektedir.

Muafiyet: Herhangi bir lisans veya lisansüstü programa kayıtlı olan adaylar başvuru ücretinden muaftırlar.

Başvuru ücretinin ödenebileceği banka hesaplarının listesi için buraya tıklayınız.

Uluslararası bir transfer işlemi gerçekleştirecekseniz:

Alıcı: ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Banka: Türkiye İş Bankası
Şube: ODTÜ (4229)
Hesap No: 4229-3123036
Swift Kodu: ISBKTRIS
IBAN: TR100006400000242293123036
Banka Adresi: T.C. İş Bankası, ODTÜ Şubesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1, 06800, Ankara/Turkey

 • Birden fazla başvuru yapacak adayların başvurulacak her program için başvuru ücretini ayrı ayrı yatırmaları gerekmektedir.
 • Başvuru sürecinde başvurularını geri çekmek isteyen adaylar başvuru ücretlerinin iadesini talep edebilirler. Bu durumda adayların Enstitümüze "Ödeme İadesi Başvuru Formu" ile başvurmaları gerekmektedir.
 • İngilizce Dil Yeterliği

Adaylar İngilizce Dil Yeterliğini gösterir bir sınav sonucuna sahip olmalıdırlar. YÖKDİL, YDS ve e-YDS kabul edilmemektedir. Sınav sonuçlarının taranmış hali (.jpeg) veya internet üzerinden edinilen sonuç belgeleri (.pdf) başvuru sistemine yüklenmelidir.

Kabul edilen sınavlar:

   • Üniversitemizin uyguladığı ODTÜ-İYS (ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı)
   • ETS tarafından uygulanan TOEFL-IBT
   • IELTS (Akademik)
   • PTE Akademik (Akademik)

Bknz: ODTÜ Tarafından Kabul Edilen Sınavlar Arasında Denklik Tablosu

ODTÜ-İYS:

   • Sonuçları iki yıl geçerlidir.
   • Küsüratı 0.5 veya üstünde olan sınav sonuçları, yukarı yuvarlanmaktadır.
   • ODTÜ-İYS ve diğer İngilizce Dil Yeterliği Sınavları arasındaki denklik tablosu için buraya tıklayınız.
   • ODTÜ-İYS hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Muafiyet: Anadili İngilizce olup (vatandaşı olduğu ülkenin resmî dillerinden birisi İngilizce olan) İngilizce eğitim veren bir yüksek eğitim kurumunda eğitim almış olan adaylar İngilizce Dil Yeterlik belgesinde muaftırlar. Bu durumda olan adaylar başvuru sisteminde "I am a native Speaker" kutucuğunu işaretleyerek başvurularını sürdürebilirler.

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 

24.06.2020 tarihinde Rektörlük Makamınca yapılan duyuru uyarınca, 02.09.2020 tarihinde yapılması planlanan ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı, sınavın çevrimiçi yapılması durumunda kimlik kontrolü ve sınavın güvenilir koşullarda yürütülmesi gibi konularda önemli sorunlara yol açması ihtimali göz önüne alınarak lisansüstü programlara başvurmayı planlayan öğrenci adaylara açık olmayacaktır. Bununla birlikte, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin mümkün olduğunca önüne geçebilmek adına, üniversitemizin lisans veya lisansüstü programlarından, Ocak 2017 tarihinden sonra mezun olmuş olan öğrencilerimiz dil kriterinden muaf olacaklardır ve bir dil belgesi sunmaları istenmeyecektir. Halihazırda İngilizce dil yeterliği belgesi olan adaylar ya da dil yeterlik sınavına girecek olan adaylar ODTÜ tarafından kabul edilen denklik tablosuna bakarak sınavlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

 • Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi

Bütün programlara başvurmak için Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi gereklidir. Lisansüstü programlara başvuru için adayların kriterleri karşılayan geçerli bir ALES, GRE veya GMAT sınav sonuçları olmalıdır. Lütfen başvuru yapmak istediğiniz programın ve enstitülerin belirlediği minimum kriterleri ve kabul ettikleri sınavları kontrol ediniz.

Sınav sonuçları başvuru tarihleri sırasında geçerli olmalıdır.

   • 27 Eylül 2017 tarihinden önce alınan ALES'ler, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Bu tarihten sonraki sınavlar ise 3 yıl geçerlidir.
   • GRE/GMAT belgeleri 5 yıl geçerlidir.
   • Sınav sonuçlarının taranmış hali veya internet üzerinden edinilen sonuç belgeleri başvuru sistemine yüklenmelidir.

Muafiyet: Son iki dönem içinde ODTÜ lisansüstü programlarına kayıtlı olan adaylar daha önce kullandıkları ALES sonuçlarıyla tekrar başvurabilirler. Bu durum, ALES sonucu yeniden başvurulmak istenen programın kriterlerini sağlayan adaylar için geçerlidir. Bu adaylar yeni bir ALES sonucu beyan etmek zorunda değillerdir.

ALES ile GRE New arasında dönüşüm için lütfen aşağıdaki tabloyu kullanın.

               ALES            GRE-new

                                 (Quant/Qual)

                45                    135

                50                    137

                55                    139

                60                    144

                65                    149

                70                    153

                75                    157

                80                    161

                85                    165

                90                    166

                95                    168

               100                   170

*Yukarıda verilen dönüşüm tablosu sadece ODTÜ için geçerlidir.

* Tablo 10.12.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

* 10.12.2018 tarihinden önce kullanılan ALES ile GRE Old & New arasında dönüşüm için lütfen aşağıdaki tabloyu kullanın.

ALES                GRE-old                    GRE-new
  55                         610                           149 
  60                         648                           151
  65                         678                           153
  70                         696                           155
  75                         713                           156
  80                         731                           157
  85                         748                           159
  90                         766                           162
  95                         783                           164
100                         800                           166

 • Referans Mektupları

İlgili program talep etmişse, başvurular sırasında iki referans mektubu sunulmalıdır. Mezun olduğunuz bölüm üyelerinden veya sizin akademik deneyim ve yeteneklerinizden haberdar akademisyenlerden (danışmanınız dahil); eğer çalışıyorsanız yöneticilerinizden alınması tavsiye edilir.

Referans mektubu şartı için lütfen ilgili programın kriterlerini kontrol edin.

   • Eğer referans mektubu sunmanız gerekli değilse, başvuru sisteminde 'not necessary' kutucuğunu işaretleyerek başvurunuza devam edebilirsiniz.
   • Adaylar referans verecek kişilerin bilgilerini sisteme girmelidirler. Bilgileri girilen kişinin e-posta adresine bir link iletilecektir. Bu link 48 saat süresince aktif olacaktır ve bu süreden sonra bağlantı çalışmayacaktır. Adaylar referanslarının durumlarını başvuru sistemi üzerinden takip edebilirler.
   • Referans mektuplarının ayrıca posta ile gönderilmesine gerek yoktur.
 • Not Dökümü (Transkript)

   • Noter onaylı veya veren kurum tarafından tasdik edilmiş, eğitim durumunuzu veya tamamlanan lisans ve lisansüstü derecelerinizi gösteren İngilizce veya Türkçe not dökümünüzü kullanınız.
   • Fotokopi ile çoğaltılmış, veren kurumun adının ve/veya onaylarının belli olmadığı evraklar kabul edilmemektedir.
   • ODTÜ öğrencileri veya mezunları, "https://student.metu.edu.tr/ (Student Information (61))" üzerinden aldıkları not dökümlerini kullanabilirler.
   • Bir doktora programına başvuruyorsanız, lisans ve lisansüstü derecelerinizin not dökümlerini birlikte yüklemelisiniz.
   • Başvuru sistemine .jpeg veya .pdf formatında belgeler yüklemelisiniz.
 • Niyet Mektubu

Niyet mektubunuz:

   • Kısa bir CV ve başvurulan programla ilgili geçmiş çalışmalarınızı, varsa ödül ve başarılarınızı, burslarınızı, katıldığınız toplantıları ve yayınlarınızı içermelidir.
   • Başvuru sisteminde sunulan kısma girilmelidir. Eğer mektubunuz bu alana sığmıyorsa niyet mektubunuzun .pdf halini başvuru sistemine yükleyebilirsiniz. Bu durumda gerekli metin kutusuna "Niyet mektubum ektedir" şeklinde bir ibare yazmanız yeterli olacaktır.
 • Tanınma Belgesi

Sadece Türkiye dışından bir üniversiteden mezun olmuş olan uluslararası öğrenciler için gereklidir.
   • YÖK, Denklik Ofisi tarafından verilmektedir.
   • Adaylar, tanınma belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadır.
 • Denklik Belgesi

Sadece Türkiye dışından bir üniversiteden mezun olmuş olan Türk vatandaşları için gereklidir.
   • YÖK, Denklik Ofisi tarafından verilmektedir.
   • Adaylar, denklik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadır.

Son Güncelleme:
19/10/2020 - 15:22