Son Güncelleme:
18/04/2022 - 11:58

Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Takvimi

  

Ocak

 • Güz dönemi sonu itibariyle tez savunmasına girecek öğrencilerin jürilerinin ataması; Jüri atama formuyla beraber tezin bir örneğinin (ciltlenmemiş kopya) format kontrolü amacıyla Enstitüye sunulması gerekmektedir. Bunun yanında tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer EABD’nin resmi internet adresinde duyurulur.
 • Aralık ayı içerisinde yapılan Doktora Tez Önerisi savunması tutanak formunun en geç Ocak ayının ilk haftası Enstitüye iletilmesi. 
 • Yeni ders önerilerinin en geç Ocak ayının ilk haftasında SBE’ye iletilmesi (kayıtlara yetişmesi amacı ile).

Şubat

 • Bahar döneminde öğrenci kabul eden EABD başkanlıklarının, bilimsel hazırlık programına kabul ettikleri öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Kayıt Formlarını düzenleyerek SBE’ye iletmeleri. BHP’nin bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin kabul edildiği programdaki tüm ön koşulları içermesi gerekmektedir. Bilimsel Hazırlık Formlarında bildirilen dersler değiştirilemez ve BHP’deki derslerin toplam kredi sayısı 18 krediyi geçemez.
 • Öğrencilerin izin, ders sayım taleplerini, muafiyet vs. taleplerinin SBE’ye gönderilmesi. Bu işlemler için son tarih Add-Drop haftasının son günüdür. 
 • Notların ilanından sonra intibak (Probation-MED) durumuna düşen öğrenciler için sistem üzerinden intibak yapılması (intibak işlemi öğrenci dilekçesi ile yapılır).

Mart

 • Yeni kabul edilen öğrencilerin dosyalarının düzenlenmesi, mezun olanların dosyalarının ayıklanması ve öğrenci listelerinin oluşturulması.

Nisan

 • Mayıs döneminde Doktora Yeterlik Sınavına Girecek öğrenci listesinin SBE’ye gönderilmesi.
 • Mayıs döneminde Doktora Yeterlik Sınavına Girecek öğrencilerin listesi ile beraber DYS sınav jüri atama formlarının düzenlenmesi ve SBE’ye gönderilmesi.
 • Güz dönemi lisansüstü öğrenci kabul komisyonlarının (mülakat jürisi) oluşturulması, jüriler için mülakat jürisi için yer, tarih ve zaman belirlenip SBE’ye bildirilmesi.

Mayıs

 • Doktora Yeterlik Sınavlarının yapılması. DYS için son tarih Mayıs ayının üçüncü haftasıdır.
 • Lisansüstü başvurularının alınmaya başlanması
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olabilecek öğrencilerin durumlarının incelenerek mutabakat yazılarının SBE’ye iletilmesi.

Haziran

 • Mayıs DYS’de başarılı ola öğrenciler için Tez İzleme Kurulu formlarının düzenlenmesi ve SBE’ye gönderilmesi.

Temmuz

 • Dönem sonuna kadar (Eylül ayı) tez jürisine girmesi gereken öğrenciler için jüri atama formlarının SBE’ye gönderilmesi
 • Uzun “I” (incomplete) not için taleplerin SBE’ye iletilmesi.
 • Kasım dönemi DYS’de başarılı olan öğrenciler için Doktora Tez Önerisi savunması tutanak formlarının SBE’ye iletilmesi
 • Lisansüstü başvuru sonuçlarının SBE’ye bildirilmesi.
 • Lisansüstü programlarda iki dönem geçirmiş öğrenciler için tez danışmanı atama işlemlerinin yapılması.

  

Eylül

 • Bahar dönemi sonuna kadar jüriye girmesi gereken öğrencilerin tez sınavı sonuçlarının tez sınav tutanak formuyla SBE’ye iletilmesi.
 • Uzun “I” (incomplete) notlarının verilmesi için son tarih (Akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar)
 • Notların ilanından sonra intibak (Probation-MED) durumuna düşen öğrenciler için sistem üzerinden intibak yapılması (intibak işlemi öğrenci dilekçesi ile yapılır).

Ekim

 • Maddi hata notlarının sistemden düzeltilmesi için son gün (akademik takvimde belirtilen son gün).
 • Kasım döneminde Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin listesi ile beraber DYS sınav jüri atama formlarının düzenlenmesi ve SBE’ye gönderilmesi.

Kasım

 • Doktora Yeterlik Sınavlarının yapılması. DYS için son tarih Kasım ayının üçüncü haftasıdır.
 • Bahar döneminde öğrenci kabul eden programlar için, bahar dönemi lisansüstü öğrenci kabul komisyonlarının (mülakat jürisi) oluşturulması, jüriler için mülakat jürisi için yer, tarih ve zaman belirlenip SBE’ye bildirilmesi (ALES ve IYS sonuçlarına göre).
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olabilecek öğrencilerin durumlarının incelenerek mutabakat yazılarının SBE’ye iletilmesi.

  Aralık

  • Kasım DYS’de başarılı olan öğrenciler için Tez İzleme Kurulu formlarının düzenlenmesi ve SBE’ye gönderilmesi (son tarih Aralık ayının ilk haftası).