Son Güncelleme:
09/03/2022 - 15:15
İDARİ PERSONEL
GÖREVLER
İLETİŞİM
Sibel ER

 • Enstitü Sekreteri
+90 312 210 73 41
Bilgehan YILDIRIM

 • Enstitü Müdürü Sekreterliği

 • BAP Projeleri
 • Öğretim Görevlileri ile İlgili İdari Süreçler
 • Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlileri ile İlgili İdari Süreçler
 • Araştırma Görevlileri ile ilgili İdari Süreçler (35. Madde, 50. Madde ve ÖYP)
+90 312 210 20 94
Kazım BENLİ
 • Öğrenci İşleri Koordinatörü
 • Mal Sorumlusu

Anabilim Dalları ile ilgili resmi süreçler:

 • Psikoloji
 • Aile Psikolojisi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
+90 312 210 20 95
Aysun KAPISIZ

Anabilim Dalları ile ilgili resmi süreçler:

 • Avrasya Çalışmaları
 • Avrupa Çalışmaları
 • Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
 • Eğitim Bilimleri
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Yönetimi ve Planlaması
 • Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme
 • Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler
 • Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
 • Medya ve Kültürel Çalışmalar
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
 • Yerleşim Arkeolojisi
 • Bölge Çalışmaları
 • Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler
 • Orta Doğu Araştırmaları
 • Sosyal Politika
 • Yöneticiler için İşletmecilik
+90 312 210 73 56
Bilhan Akçay

Anabilim Dalları ile İlgili Resmi Süreçler:

 • Asya Çalışmaları
 • Avrupa Bütünleşmesi
 • Felsefe
 • İktisat
 • İlköğretim
 • İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi
 • İngiliz Dili Öğretimi
 • İngiliz Edebiyatı
 • Sosyal Antropoloji
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Temel Eğitim-Okul Öncesi Eğitimi
 • Uygulamalı Etik
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • İşletme
 • Mimarlık Tarihi
+90 312 210 37 14
Serap DALKILIÇ

İZİNLİ
Volkan SARI
 • Tez Süreçleri
  • TSTF Süreçleri
  • Tezlerle İlgili SBE Yönetim Kurulu Kararları
  • YÖK Ulusal Tez Merkezi ile İlgili Süreçler
+90 312 210 3701
Zekai KARAGÜLLE
 • Mal Sorumlusu
 • Bakım ve Onarım İşleri (Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Disiplinler Arası Programlar)
+90 312 210 20 96
Necdet MEMİŞ
Yardımcı Personel
Neslihan KAYA Yardımcı Personel