"Tez danışmanı onayları" nasıl yapılır?

Tez danışmanı atama işlemleri için gerekli tarihler ODTÜ Akademik takviminde ilan edilmektedir. Bu tarihlere riayet etmek koşulu ile, .71 no.'lu programda önce öğrenci gerekli kısımları doldurur ve onay verir. Arkasından tez danışmanı, arkasından bölüm ve en son olarak enstitü onay vermektedir. Bir değişiklik gerekirse enstitü onay KALDIRMAMAKTADIR. Bölümün onay kaldırması yeterlidir. Basamaklar geriye doğru takip edilir, gerekli işlemler yapılır ve tekrar aynı sıra ile onaylar verilir.

Tezimi savunduktan sonra tez işlemlerimi tamamlamak için sürem 1 ay mı?

Jüriden sonraki sürecin 1 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu sürece, format kontrolü, enstitü imzası ve belgelerin enstitüden öğrenci işlerine gönderilmesi dahildir. En sık yapılan hata, 1 aylık sürenin format kontrolüne gelmek için son gün olduğunun düşünülmesidir. Ancak en ideal durumda tez savunmasına girdikten sonraki en geç 3. hafta içinde tez format kontrolü yapılmalıdır ki tez işlemlerinin tamamı 1 ay içinde tamamlanabilsin. Aksi taktirde öğrenci işlerine belgeler 1 aydan fazla bir süre içerisinde gönderilmiş olacaktır ve bu durum öğrenci işleri tarafından kabul edilmemektedir. Bu gibi durumlarda, öğrencilerden veya tez danışmanın bir gerekçe alınması ve bunlara istinaden enstitü yönetim kurulu kararı alınması gerekebilir. İşlemlerin uzamaması için öğrencilerin işlemleri 1 aylık sürenin içerisinde dikkat etmesi oldukça önemlidir. Sürenin uzaması durumunda öğrencinin mezuniyetini sıkıntıya sokan durumlarla bile karşılaşılabilmektedir.

Turnitin belgesi nasıl alınır?

Turnitin belgesinin öğrencinin tez danışmanı kendi hesabı üzerinden almaktadır. Raporun ilk sayfasının çıktısının alınması, tez danışmanının unvanı ile adının yazılması ve imzasının atılması yeterlidir.

"Turnitin belgemi hocam sonra gönderecek, sorun olur mu?"

Belgeniz daha sonra gelebilir, ancak bu belge olmadan teziniz enstitü müdürünün imzasına sunulmayacaktır. Belgenin gecikmesi bütün işlemlerinizi de geciktirecektir.

Tez format kontrolü için randevu almamız gerekli mi?

Evet, gerekli. https://sbetez.youcanbook.me/ adresinden randevu alınabilir.

Tezimi formata getirirken tezimi "sprillamem" ya da ciltletmem gerekli mi?

Hayır, gerekli değil.

Tez ile ilgili işlemleri 1 gün içerisinde bitirebilir miyim?

Hayır, işlemler (format kontrolü, tezin imzalanması, kütüphaneye tezin teslim edilmesi vs.) genellikle birkaç gün sürmektedir.

Tezimin imza sayfasını imzalattım, ufak format hataları sorun olur mu?

Evet, tezlerin imza sayfası format kontrolü yapılmadan imzalatılmamalıdır. O sayfa tezin resmi sayfası olduğu için resmi evrak statüsündedir. O sebeple, herhangi bir format hatasını göz ardı etmemiz mümkün değildir.

Türkçe özetimi yazmadım, acelem var, format kontrolünü yaptıramaz mıyım?

Hayır, Türkçe Özet tezin bir parçasıdır ve eksik bir tezin format kontrolü yapılamaz.

Tezimi ciltletmem için tavsiye ettiğiniz bir yer var mı?

Hayır, enstitünün anlaşması olan veya tavsiye ettiği bir yer yoktur ve olamaz. ODTÜ ve Enstitü tarafından belirlenmiş standartlara uyulduğu müddetçe istenilen her yerde tezinizi bastırabilir ve ciltletebilirsiniz.

Enstitüde işlemlerim bitti, ne zaman mezun olurum?

Enstitüdeki işlemleri takip eden süreç enstitünün kontrolü dışındadır. Öğrencinin özel durumuna bağlı olarak süreç farklılık gösterebilir. Öğrencinin muhatabı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

Geçici mezuniyet belgesi almam lazım ne yapmalıyım?

Evraklarınızın bütün işlemleri tamamlandıktan sonra öğrenci işlerine gönderilirler. Bu süreç, ofislerin yoğunluk durumuna göre 1 veya 2 gün sürebilir. Bu süreçten sonra, bu belgenizi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı düzenlemektedir. Gerekli bilgileri ve durumunuzu o birimden öğrenebilirsiniz.


Son Güncelleme:
01/06/2020 - 15:27