Tez Danışmanı ve Jüri Atama

YÖK’ün 15.01.2015 tarihli yazısı ile bildirilen “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” başlığı altında 25.12.2014 tarihli toplantıyla alınan karar doğrultusunda;

  • Yüksek lisans tez savunma jürileri, 

    en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur.(Lisansüstü eğitim- öğretim yönetmeliğine göre: Ortak tez danışmanı jüri de yer alıyor ise asıl üyeler 5 kişiden oluşacaktır.)

  • Doktora yeterlilik ve tez savunma jürileri,

   en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur.

  • Yedek Üyeler:

   Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma Yedek Jürileri; biri Bölüm içi veya Bölüm dışı, diğeri Ünversite dışından olmak üzere 2 kişiden oluşur.

Jüri Atama

1. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yukarıda belirtilen niteliklere sahip öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Birinci danışmanlar üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak. ikinci danışmanlar ise üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

2. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

3. Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 35. madde kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

4. Danışmanlıkların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.

5. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

6. Hali hazırda üzerinde 12'den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

NOT: Jüri atama formlarının tez savunmasının yapılacağı tarihten bir ay öncesinde Enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

 


Son Güncelleme:
15/02/2019 - 15:19