ODTÜ SBE Lisansüstü Ödülleri

TEZ ÖDÜLÜ

Tez Ödülü’nün amacı, tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşünce dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri aşağıdaki kategorilerde değerlendirilir.

  • Ülkenin ekonomik, sosyal ve mekansal gelişmesine katkı sağlayan.
  • İnsan sağlığı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacak yeni bir ürünü ya da metodu deneysel ya da kuramsal olarak geliştiren.
  • Kültür ve düşün dünyasına katkı sağlayan.
  • Kuramı uygulama ile bütünleştiren.·
  • Temel bilimde yurt dışı yayın potansiyeli olan.
  • Eylül 2017 – Eylül 2018 tarihleri arasında tez savunmasında başarılı bulunmuş olan tezler ödül için başvurabilir.

Başvuru, tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü’ye yapılır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Tez Ödülü Başvuru Formu
  • Bir adet ciltli tez kopyası (imzalarının tam olması gerekir)·
  • Öğrencinin gerekçe yazısı· Danışmanı tarafından yazılan gerekçe·
  • Varsa tezden kaynaklanan yayınlar/bildiriler/patent belgesi.

DERS PERFORMANS ÖDÜLÜ

Ders performans ödülü için kriterlere uygun öğrenciler Enstitü tarafından belirlenecektir. Öğrencilerin ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur.

 


Son Güncelleme:
18/04/2019 - 16:26