Salgın Nedeniyle Lisansüstü Öğrenciler için Ek Süre Uygulama Esasları

1. 2020-2021 bahar dönemi COVID salgını nedeniyle tez aşamasında olan ve daha önce sadece bir kere ek süre almış ya da hiç ek süre almamış olan lisansüstü öğrencilere talep etmeleri durumunda bir dönem ek süre verilecektir. Daha önce iki dönem ek süre almış lisansüstü öğrenciler ek süre başvurusunda bulunamazlar. Bu süre, lisansüstü programın azami süresinin sonuna eklenecektir.

2. Tez Savunmasına girip 3/6 ay düzeltme alan lisansüstü öğrenciler ek süre başvurusunda bulunamazlar.

3. Tez aşaması tanımları:

a. Doktora öğrencileri: DYS sınavını geçmiş doktora öğrencileri tez aşamasında kabul edilir.

b. Yüksek lisans öğrencileri: Bütün derslerini tamamlamış olan yüksek lisans öğrencileri tez aşamasında kabul edilir.

4. Araştırma Görevlileri, ÖYP ve 35. Madde ile görevli araştırma görevlileri ek süre için talepte bulunabilirler. Ancak ek sürenin görev sürelerine eklenip eklenmeyeceği henüz belli değildir.

5. 2020-2021 bahar dönemde izinli olan öğrenciler ek süre talebinde bulunamazlar.

6. 100/2000 bursiyeri öğrencilerin ek süre almaları durumunda bursları azami burs süresi olan dört yıl boyunca devam edecektir. Verilen ek süre içinde ise 100/2000 bursları kesilecektir.

7. Başvurularda bir karışıklığa neden olmamak için Enstitü web sayfamızda formlar bölümünde bulunan "Ek Süre Talep" formu kullanılmalıdır. Farklı şekilde yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

8. Başvuru formunda öğrencinin ek süre talep gerekçesi detaylı olarak açıklanmalı ve tez danışmanı ile bölüm başkanlığının onayları gereklidir. (Tez Danışmanları ek bilgi vermek istedikleri takdirde formun arka yüzünü kullanılabilirler).

9. Formlar ıslak imzalı ya da dijital olarak (imzanın koplayala/yapıştır ile forma yapıştırılması) imzalanmalıdır. Öğrenci, tez danışmanı ve bölüm yönetiminin imzası olmayan başvurular değerlendirilmeyecektir.

10. Başvurular 25 Haziran 2021 Cuma gününe kadar Anabilim Dalı Başkanlığına yapılacaktır. Anabilim Dalı Başkanlıkları talepleri Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletecektir.


Son Güncelleme:
24/05/2021 - 14:52