24.06.2020 tarihinde Rektörlük Makamınca yapılan duyuru uyarınca, 02.09.2020 tarihinde yapılması planlanan ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı, sınavın çevrimiçi yapılması durumunda kimlik kontrolü ve sınavın güvenilir koşullarda yürütülmesi gibi konularda önemli sorunlara yol açması ihtimali göz önüne alınarak lisansüstü programlara başvurmayı planlayan öğrenci adaylara açık olmayacaktır. Bununla birlikte, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin mümkün olduğunca önüne geçebilmek adına, üniversitemizin lisans veya lisansüstü programlarından, Ocak 2017 tarihinden sonra mezun olmuş olan öğrencilerimiz dil kriterinden muaf olacaklardır ve bir dil belgesi sunmaları istenmeyecektir. Halihazırda İngilizce dil yeterliği belgesi olan adaylar ya da dil yeterlik sınavına girecek olan adaylar ODTÜ tarafından kabul edilen denklik tablosuna takip eden linkten ulaşabilirler: https://oidb.metu.edu.tr/en/equivalence-table-english-language-exams-rec....


Son Güncelleme:
25/06/2020 - 15:15