Tez Format Kontrolü

  • Format kontrolü e-posta yoluyla yapılmaktadır. Tezin tamamlanmış halinin PDF versiyonu, sbetez@metu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Gerekli düzeltmeler PDF dosyası üzerinden yapılıp iki iş günü içerisinde iletilecektir.
  • Tezin içerisindeki imza sayfasının tez ile aynı anda gönderilmesi zorunlu değildir. İmza sayfası, tez tamamlanmadan da tek sayfa PDF halinde yukarıda belirtilen adrese gönderilebilir. Bununla birlikte, bu sayfa imzalanmadan önce tez işlemleri ile ilgilenen personel tarafından kontrol edilmelidir.

Tezin Enstitüye Teslim Edilmesi

  • Tez teslim işlemlerinin tamamlanması için verilen süre 1 aydır. Tez sınavına girildikten 1 ay sonra bütün işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • Tez süreciyle ilgili gecikme yaşayacak olan öğrencilerin 1 aylık süreleri dolmadan gerekçe yazılarının bölüm tarafından SBE'ye iletilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak eozten@metu.edu.tr adresinden ilgili personele ulaşılabilir.
  • Tez imza sayfasındaki bütün imzaların ıslak imza olması gerekmektedir.
  • EABD tarafından SBE'ye gönderilmiş olan Tez Sınavı Tutanak Formu'nun (TSTF) okunaklı olmaması durumunda, bölümle iletişime geçilerek evrağın aslının enstitüye iletilmesi istenecektir.

*Süreçle ilgili burada belirtilmemiş olan işlemler aynı şekilde devam etmektedir.


Son Güncelleme:
11/06/2020 - 11:33