2019-2020 Güz Dönemi için lisansüstü program başvurularını herhangi bir sebeple tamamlayamayan adaylar, ödemiş oldukları Başvuru Ücretlerinin iadesi için SBE'ye başvurmalıdırlar. Ödeme iadesi işleminin yapılabilmesi için, https://sbe.metu.edu.tr/tr/formlar internet adresinden temin edilen Ödeme İadesi Başvuru Formunun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun aslının forma eklenmesi ve 19.07.2019 tarihine kadar SBE'deki ilgili personele teslim edilmesi gerekir. Başvurusu tamamlanıp (submit işlemini yapıp) Enstitü değerlendirmesine alınan adayların ücretleri iade edilmeyecektir.


Son Güncelleme:
01/07/2019 - 16:36