Sonbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvurular akademik takvimde yapılan değişiklik uyarınca iki grupta gerçekleştirilecektir.

29 Nisan-19 Haziran 2019 tarihleri arasında başvurularını tamamlamış olanlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda kabul alan adaylara 3 Temmuz 2019 tarihinde gerekli kabul mektubu yollanmıştır. Bu değerlendirme sonucunda sadece kabul alan öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır. Kabul almayan adaylar ikinci grupta değerlendirilecektir.

Online başvuru sistemi ikinci grup için 2-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında tekrar açılacaktır. Bu tarihler arasında yeni başvurular kabul edilecek ve birinci grupta yapılmış başvurularda istenirse güncelleme yapılabilecektir. Tüm adayların değerlendirmeleri sonuçları 9 Eylül 2019 tarihinde nihai olarak Enstitümüz aracılığı ile yapılacaktır.

Birinci grupta kabul alan adaylar ikinci grup başvurularında kesinlikle hiçbir değişiklik yapmamalıdırlar. Birinci grupta kabul almasına rağmen başvurusunda değişiklik yapan adayların kabul sonuçları geçersiz sayılacaktır ve ikinci grupta yeniden değerlendirmeye tabii olacaklardır.

İkinci grupta değerlendirilecek adayların mülakatları 27 Ağustos-5 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu mülakatlar için detaylı mülakat takvimi, saat ve yer bilgisi burada açıklanmıştır.

Programlara kabul edilen öğrenciler için evrak teslimi ve ön-kayıt 11-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Önemli tarihler aşağıda verilmiştir:

Sonbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvurular
(İkinci grup – Yeni başvurular ve birinci grup başvurularında güncellemeler)

    2 - 19 Ağustos 2019

İkinci grupta değerlendirilecek adayların mülakatları

   27 Ağustos - 5 Eylül 2019

Nihai kabul sonuçlarının yayınlanması

    9 Eylül 2019

Programlara kabul edilen öğrenciler için evrak teslimi ve ön-kayıt

   11 - 13 Eylül 2019


Son Güncelleme:
12/07/2019 - 17:54