SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Tez Savunması

Tez Savunması (Jüri):

 Yüksek Lisans veya Doktora jürisi yapıldıktan sonra sonucu bildiren Tez Sınavı Tutanak Formu
(http://sbe.metu.edu.tr/index.php/tr/formlar) (düzeltme alan ve başarısız olan öğrenciler için ek
olarak jüri raporu) düzenlenir ve üç iş gününde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.
Jüri neticesine göre yapılması gereken işlemler:

 

 • BAŞARILI; Tez Sınavı Tutanak Formu Enstitü’ye ulaştırılır ve öğrenci tezi ile ilgili işlemleri jüri
  tarihinden itibaren bir ay içersinde tamamlar. İşlemler tamamlandıktan sonra Tez Sınavı Tutanak Formu
  (bir ay sürenin bitiminde) tarafımızdan ÖİDB’ye gönderilir.

 

 • DÜZELTME (UZATMA); Yüksek Lisans öğrencileri için üç ay, Doktora ve Lisans Sonrası Doktora
  öğrencileri için altı ay düzeltme verilebilir. Düzeltme alan öğrenci için Tez Sınavı Tutanak Formu ve Jüri
  Raporu (jüri raporu; jüri başkanı ya da tüm jüri üyeleri tarafından imzalanır) düzenlenir ve üç iş günü
  içerisinde Enstitüye iletilir. Form ve jüri raporu, Enstitü tarafından onaylandıktan sonra ÖİDB’ye
  gönderilir. Öğrenci düzeltme süresini kapsayan dönem/dönemlerde kaydını yapmak zorundadır. Düzeltme
  süresinin bitiminde öğrenci tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

 

 • BAŞARISIZ; Başarısız olan öğrenci için Tez Sınavı Tutanak Formu ve Jüri Raporu (jüri raporu; jüri
  başkanı ya da tüm jüri üyeleri tarafından imzalanır) düzenlenir ve üç iş günü içersinde Enstitü’ye iletilir.
  Form ve jüri raporu, Enstitü tarafından onaylandıktan sonra ÖİDB’ye gönderilir. ÖİDB tarafından
  öğrencinin ilişiği kesilir.


NOT BİLDİRİM; (Tez Sınavı Tutanak Formunda yer alan ilgili bölüm doldurulmak zorundadır.)