SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


İdari Personel

 

 

Sibel Er - Enstitü Sekreteri

 

https://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/sibeler.jpg

 

Oda No: 435
E-posta: sibele[at]metu.edu.tr
Tel:   +90 312 210 73 41

Faks: +90 312 210 37 03

 

 Bilgehan Yıldırım

 

https://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/bilgehan_yildirim.jpg

 

 

Oda No:
E-posta: bilgehan[at]metu.edu.tr
Tel:   +90 312 210 20 94

Faks: +90 312 210 37 03

Görevler:

Enstitü Müdürünün Sekreterya İşleri,BAP Projeleri

Öğretim Görevlileri Atama ve İzin İşlemleri, 35. Madde, 50. Madde, ve ÖYP Araştırma Görevlilerinin Atama ve İzin İşlemleri ve Görevlendirmeleri
Ek Görevli Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri, Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri

 

 Eyüp Şahin - Bilgisayar İşletmeni

 

http://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/sahine.jpg

 

Oda No: 429
 E-posta:esahin[at]metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 20 96

Görevler:
İdari amirliği, Mal sorumlusu, Enstitünün Satın Alma İşleri,Disiplinlerarası Programların Satın Alma İşleri,
Evrak Teslimi, Bakım ve Onarım İşleri

Aysel Kösegil

 

https://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/aysel.jpg

 

Oda No: 440
E-posta: aysel[at]metu.edu.tr
Tel:   +90 312 210 37 07

Faks: +90 312 210 37 03

Görevler: 

Etik Kurul, Disiplin Kurulu, BAP Projeleri Öğretim Görevlileri Atama ve İzin İşlemleri, 35. Madde, 50. Madde, ve ÖYP Araştırma Görevlilerinin Atama ve İzin İşlemleri ve Görevlendirmeleri Ek Görevli Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri, Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri

 

 Öznur Çatak Soylu - Şef

 

Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi

E-posta: oznurc[at]metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 37 14

Oğrenci İşleri İlgili Anabilim Dalları:

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

EĞİTİM PROGRAMLARI VE YÖNETİM

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME

İŞLETME

MİMARLIK TARİHİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI ÇALIŞMALARI

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

LATİN VE KUZEY AMERİKA ÇALIŞMALARI

AVRUPA ÇALIŞMALARI

PSİKOLOJİ

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

AİLE PSİKOLOJİSİ

Güler Barış -  Bilgisayar İşletmeni

 

http://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/dguler.jpg

Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi

E-posta: dguler[at]metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 20 95

Öğrenci İşleri İlgili Anabilim Dalları:

İKTİSAT

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETMECİLİK

UYGULAMALI ETİK

SOSYAL ANTROPOLOJİ

ASYA ÇALIŞMALARI

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ

İLKÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ

Hatice Falcıoğlu - Bilgisayar İşletmeni

 

 

 

 

Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi 

E-posta:fhatice[at]metu.edu.tr

Tel: +90 312 210 37 16

 

Öğrenci İşleri İlgili Anabilim Dalları:

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN  ÇALIŞMALARI

BÖLGE ÇALIŞMALARI

FELSEFE

SOSYAL POLİTİKA

KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL BİLİMLER

TARİH

SOSYOLOJİ

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

KENTSEL POLİTİKA PLANLAMASI VE YEREL YÖNETİMLER

AVRASYA ÇALIŞMALARI

ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI

YERLEŞİM ARKEOLOJİSİ

İNGİLİZ EDEBİYATI