SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Genel Bakış

 

Misyon: SBE' nin misyonu lisansüstü eğitim ve araştırmada mükemmeliği teşvik etmek ve desteklemektir. Enstitü, bölümler ve programlar ile birlikte ortak hedefler geliştirir, ortak standartlar belirler ve disiplinler arasında uygulanması için en iyi uygulamaları teşvik eder. SBE misyonunu yerine getirirken mükemmellik, işbirliği, bütünlük, verimlilik ve yeniliğe değer verir.


Vizyon: SBE geleneksel disiplin sınırlarının ötesine geçmeyi teşvik eder, böylece akademisyenler arasındaki işbirliğini veya disiplinlerarasılığı destekler. Enstitü, alan çalışmaları ve sayısına özel konularda çok sayıda disiplinler arası programlar aracılığıyla, araştırma ve öğretimde yeni sinerjiyi yaratmayı amaçlamaktadır.


Ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarıyla olan bağlantıları sayesinde SBE, araştırma ve öğretim için yaratıcı bir ortamın yanı sıra toplumsal etkileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Fakülte ve öğrenci değiş tokuşları, ortak lisans programları, ÖYP, ortak konferanslar ve çalıştaylar ulusal ve uluslararası ortaklarla etkileşimi kolaylaştırır. Bu yıl SBE Sosyal Bilimler alanında Türkiye'deki tüm lisans öğrencilerine açık bir Yüksek Lisans Araştırma Atölyesi başlattı. Atölye çalışması doktora öğrencileri tarafından devam eden araştırmalar hakkında bir tartışma yapmayı ve aralarında bir ağ oluşturmayı amaçlamaktadır.