SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Araştırma Görevlileri

 

H. Hilal Şenay

Oda No: 430

E-posta: hsenay@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3705

Akademik İlgi Alanları:

-         Örgütsel Davranış

-           Eğitim Yönetimi

-         

Sosyal Adalet

 

Enstitü Görevleri:

-         

Orta Doğu Araştırmaları Programı

-         

Uluslararası Öğrenciler

-         

Tezi Erişime Kapatma Kararları

-         

Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

 

Ezgi Özten

Oda No: 430

E-posta: eozten@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3705

Akademik İlgi Alanları:

-         

İş ve çalışma sosyolojisi

-         

Toplumsal cinsiyet çalışmaları

-         

Gençlik sosyolojisi

-         

Sosyal politika

 

Enstitü Görevleri:

-         

Sosyal Politika Programı

-         

Ödüller

-         

Tezi Erişime Kapatma Kararları

-         

Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

 

Betül Demiray

Oda No: 442

E-posta: bdemiray@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3717

Akademik İlgi Alanları:

-         

Aile eğitimi

-         

Eğitimde eşitlik

-         

Dezavantajlı çocukların eğitimi

 

Enstitü Görevleri:

-         

Tez Format Kontrolü

-         

Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

-         

Bilgisayar İşleri

 

Nazlı Akay

Oda No: 442

E-posta: nakay@metu.edu.tr

Telefon: 210 3717

 

Akademik İlgi Alanları:

-         

Çocuk psikopatolojisi

-         

İkincil bakıcı-çocuk ilişkisi

-         

Aile dinamikleri

-         

Psikopatolojinin nesiller arası aktarımı

 

Enstitü Görevleri:

-         

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Programı

-         

Tez Format Kontrolü

-         

Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

 

Fethi K. Şahin

Oda No: 442

E-posta: kurtiy@metu.edu.tr  

Telefon: 210 7343

Akademik İlgi Alanları:

-         

Sovyet sonrası dönüşüm

-         

Ulus inşası ve kimlik

-         

Ukrayna

-         

Kırım

 

Enstitü Görevleri:

-         

Sosyal Bilimler Türk-Alman Programı

-         

Tez Format Kontrolü

-         

Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

 

Z. Tuba Sungur

Oda No: 441

E-posta: tsungur@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3701

Akademik İlgi Alanları:

-         

Afganistan sosyolojisi ve tarihi

-         

Ulus inşası ve modernleşme

-         

Etnik ve milli kimlikler

-         

Bölge çalışmaları

 

Enstitü Görevleri:

-         

Bölge Çalışmaları Doktora Programı

-         

Tez Gecikme Kararları

-         

ALES Puan Türü Belgesi (TÜBİTAK) (e-posta ile) 

        ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programların tamamının öğrenci kabul ettiği ALES puan türleri liste haline TÜBİTAK'a gönderilmiştir. SBE öğrencilerinden ayrıca belge talep edilmeyecektir. Boş bir Word belgesine bu not yazılarak sistemde ilgili kısma yüklenebilir. 


Tuğçe Erdoğu

Oda No: 430

E-posta: e186028@metu.edu.tr   

Telefon: 210 7344

Akademik İlgi Alanları:

-         

Uluslararası İlişkiler

-         

Kültürel Politika

-         

Göç Çalışmaları

 

Enstitü Görevleri:

-         

Asya Çalışmaları Programı