Tarihçe

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982 yılında kurulmuştur. Y.Doç.Dr. Yahya S. Tezel ilk Enstitü Müdürü olarak atanmış ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A binasında hizmet vermeye başlamıştır. 28 Ekim 1982 tarihinde yapılan ilk Enstitü Kurulu toplantısında Prof.Dr. Teo Grünberg, Doç.Dr. Sübidey Togan ve Y.Doç.Dr. Barbaros Günçer Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Bu tarihte dokuz alanda yüksek lisans programı (İktisat, İşletme, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, İngiliz Dili Öğretimi, Siyaset ve Yönetim Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi) ve bir alanda doktora programı (Felsefe) açılmıştır. Enstitü, ilk kuruluğundan geçen süre zarfında ise Türkiye ve dünyada gelişmelere uygun olarak hem program türlerini hem de program sayısını artırmıştır. 2017 yılı itibariyle 13 farklı anabilim dalı altında, 18 tezli Yüksek Lisans, 4 tezsiz yüksek lisans, 5 ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve 15 Doktora programı olmak üzere toplam 42 lisansüstü disipliner program yürütmektedir. Enstitü, yine 2017 yılı itibariyle 13 farklı anabilim dalı altında 11 tezli yüksek lisans, 11 tezsiz yüksek lisans, 2 ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve 4 Doktora programı olmak üzere toplam 28 lisansüstü disiplinlerarası program yürütmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yürüttüğü bütün programlarda 2016-2017 birinci dönemi itibariyle, 229'u tezsiz yüksek lisans, 1243'ü tezli yüksek lisans, 968'i doktora ve doktora ve 43'ü lisans sonrası doktora olmak üzere toplam 2483 lisansüstü öğrenim görmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982'den 2017 yılına kadar 5554 yüksek lisans ve 959 doktora olmak üzere toplam 6513 mezun vermiştir.

1982 yılında itibaren sırasıyla günümüze kadar Enstitü Müdürlüğü görevini yürütmüş olan öğretim üyelerimizin listesi ile görev yaptıkları dönemler aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Yahya Tezel

(1982-1984)

Prof. Dr. Sabri Koç

(1985-1992)

Prof. Dr. Haluk Kasnakoğlu

(1993-1994)

Prof. Dr. Bahattin Akşit

(1994-2003)

Prof. Dr. Sencer Ayata

(2003-2010)

Prof. Dr. Meliha Altunışık

(2010-2016)


Son Güncelleme:
04/10/2018 - 13:52