SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Programlar

Program

Degrees Offered*

Aile Psikolojisi

M.S. (3)

Asya Çalışmaları

M.S. (2)

 

Avrasya Çalışmaları

M.S. (1,2)

Avrupa Bütünleşmesi

 M.S. (3)

Avrupa Çalışmaları

M.S. (1,2)

 

Beden Eğitimi ve Spor

M.S. (1)

Ph.D.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

M.S. (1,2)

Ph.D.

Bölge Çalışmaları

Ph.D.

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme

M.S. (3)

 

Eğitim Programları ve Öğretim

M.S. (1)

Ph.D.

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

M.A. (1)

Ph.D.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

M.A. (2)

 

Felsefe

M.A. (1)

Ph.D.

İktisat

M.S. (1,2)

Ph.D.

Ph.D. on BA

İlköğretim

Ph.D.

İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi

M.S. (1)

 

İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi

M.S. (1)

 

İngiliz Dili Öğretimi (Dil Eğitimi Çalışmaları, Dil Çalışmaları)

M.S. (1)

Ph.D.

İngiliz Edebiyatı

M.A. (1)

Ph.D.

İşletme

M.S. (1,2)

Ph.D.

Ph.D. on BS

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

M.S. (1,2)

Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler

M.A. (1,2)

Ph.D.

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları

M.A. (1,2)

 

Medya ve Kültürel Çalışmalar

M.S. (1,2,3)

 

Mimarlık Tarihi

M.S. (1)

Ph.D.

Orta Doğu Araştırmaları

M.S. (1,2)

 

Psikoloji (Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Trafik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, İş ve Örgüt Psikolojisi)

M.S. (1)

Ph.D.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

M.S. (1)

Ph.D.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

M.A. (1,2)

Ph.D.

Sosyoloji

M.S. (1)

Ph.D.

Sosyal Antropoloji

M.S. (1)

Sosyal Bilimler (Türk-Alman) (ODTÜ-Humboldt Çift Diploma Programı)

M.S. (2)

Sosyal Politika

M.S. (2)

Tarih

M.S. (1)

Ph.D.

Uluslararası İlişkiler

M.S. (1,3)

Ph.D.

Uygulamalı Etik

M.S. (3)

 

Yerleşim Arkeolojisi

M.S. (1)

Ph.D.

Ph.D. on BS

Yöneticiler için İşletmecilik

M.S. (3)


* Degrees Offered: 
(1) With thesis
(2) Without thesis
(3)Evening program without thesis