Deadline for the 2019-2020 Fall Semester graduate program applications was updated. For this reason, please confirm with the relevant Graduate School Programs whether there are any changes in the following previously announced interview evaluation dates for the first group application period.

2019-2020 Güz Dönemi için lisansüstü program başvuru tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle, lütfen daha önce ilan edilen başvuru dönemi (ilk grup) jüri değerlendirme tarihlerinde değişiklik olup olmadığını ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarından teyit ediniz.


Last Updated:
23/06/2019 - 11:09