TEZ ÖDÜLÜ

Tez Ödülü’nün amacı, tez çalışmaları kapsamında bilim kültürü, kuram ve uygulama alanlarına katkı sağlayarak, ülkemizdeki kaliteli araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır.

Eylül 2017 –Eylül 2018 tarihleri arasında tez savunmasında başarılı bulunmuş olan tezler ödül için başvurabilir.

Başvuru, tez danışmanı tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Tez Ödülü Başvuru Formu

  • Bir adet ciltli tez kopyası (imzalarının tam olması gerekir),

  • Öğrenci tarafından yazılan gerekçe yazısı

  • Danışmanı tarafından yazılan gerekçe yazısı

  • Tezden kaynaklanan yayınlar/bildiriler/patent belgesi (varsa)

Tez Ödülü Başvuru Formuna Enstitü web sitesinden ulaşılabilir.

Son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2019

 


Last Updated:
18/04/2019 - 16:26