2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs başvuruları 12 Şubat 2019-22 Şubat 2019 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne elden evrak teslim edilerek yapılacak; başvurular ilgili Anabilim Dalına 25 Şubat 2019 tarihinde saat 17:00’ye kadar Arş. Gör. Betül Demiray'a (Oda 442)  iletilecektir.

Anabilim Dalı değerlendirmesinin 26-27 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılarak, 27 Şubat 2019 tarihinde saat 17:00’ye kadar Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

Anabilim Dalı değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, ilgili bölümün web sitesinde yapılacaktır.

 

Başvuru için gerekli evraklar,

  1. Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

  2. Lisansüstü Sınav Sonuç Belgesi (ALES)

  3. Yabancı Dil Sınav Sonucu

  4. Burs programına başvurmak istenildiğine dair dilekçe. Dilekçede başvurulan alan, doktora eğitimindeki mevcut durumu, çalışıp-çalışmadığı, kimlik ve iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta) açıkça ifade edilmelidir.

 

Başvuru kriterler için http://sbe.metu.edu.tr/tr/program-kosullari

Not: Halihazırda başvurulan programda öğrenci olan adayların dilekçe ve güncel öğrenci belgesi teslim etmesi yeterlidir.

 

5. çağrı döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü bazında Alt Alan ve Enstitü Anabilim Dalı

Alt Alan     Enstitü Anabilim Dalı

Psikoloji    Psikoloji ABD


Last Updated:
13/02/2019 - 11:57