Tez Teslim İşlemleri

Yüksek Lisans ve Doktora tez öğrencileri, tez jürisine girdikten sonra en fazla 1 ay* içerisinde aşağıdaki prosedürü izleyerek tez teslim işlemlerini bitirmek zorundadırlar.

Tez Yazma Kılavuzu'na buradan ulaşabilirsiniz.

1. Öğrenciler tezlerini Tez Yazma Kılavuzu'nda belirtilen formatlara uygun bir şekilde hazırlamalıdır. Tezlerin basılı nüshasında plagiarism/intihal sayfasından itibaren sayfanın iki yüzünün önlü arkalı olarak kullanılması ve satır aralıklarının 1.5 ya da 2 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

2. ODTÜ Kütüphanesi erişim kriterleri için linkteki Tez İzin Formu doldurulmalı ve tezin Appendices (Ekler) kısmına en sona eklenmelidir.

3. Öğretim üyelerinin imzası toplanmadan önce tez imza sayfasının format kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bunun için imza sayfasını hazırladıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 no'lu odaya getirerek kontrolünü yaptırınız. İmza sayfası kontrolü için tezinizin hazır olması zorunluluğu yoktur, ayrıca getirebilirsiniz.

4. Tez jürisinde başarılı bulunan öğrenci, jüri üyelerinin verdiği düzeltmeleri yaptıktan ve Türkçe Özet kısmının tamamını yazdıktan sonra, tezin tamamının çıktısını alarak Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 no'lu odaya getirmeli ve tezinin format kontrolünü yaptırmalıdır. Format kontrolü, yaklaşık 30 dakika süren bir işlemdir. Tez format kontrolüne gelmek isteyen öğrencilerin https://sbetez.youcanbook.me adresini kullanarak randevu alması gerekmektedir. Diğer tez işlemleri için randevuya gerek duyulmamaktadır.

5. Format kontrolü yapıldıktan sonra Enstitü Müdürü'nün imzası hariç bütün imzalar mavi veya siyah mürekkepli kalemle alınmalı ve tez ciltlettirilmelidir. Ciltlettirilmiş bütün kopyalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 no'lu odaya imzalatılması için bırakılır. Tezlerin imzalanması ortalama 1 hafta sürer. Tezinizin imzalanıp imzalanmadığını 210 37 01'i veya 73 53'ü arayarak öğrenebilirsiniz.

6. Enstitüye imzalanması için en fazla 6 kopya tez bırakabilirsiniz. Bunlardan 1 kopya kütüphaneye verilmek içindir. Enstitüye ayrı bir tez kopyası bırakılmayacaktır. Kütüphane tez teslim prosedürü hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

7. Tezinizi imzaya bırakırken "Turnitin Similarity Index" raporunun ilk sayfasını da Enstitüye getirmeniz gerekmektedir. Similarity Index raporunun ilk sayfası tez danışmanı tarafından unvanı ve adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır. Benzerlik oranı en fazla %20 olabilir.

8. Teziniz imza sürecindeyken aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

a. YÖK Tez Veri Giriş Formu:

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresi üzerinden üye olduktan sonra, Tez Veri Girişi Online Formu doldurulur. Tez Yayımlama İzin Formuna tıklanır ve girilen bilgiler kontrol edilerek YÖK Ulusal Tez Merkezi Sistemine kaydolunur. Formun çıktısının alınıp Enstitüye teslim edilmesine gerek yoktur. Ancak kayıt işleminin tamamlanmaması durumunda tezin Enstitü tarafından YÖK sistemine yüklenemeyeceği unutulmamalıdır.

b. E-Mail:

Tezinizin tam metninin PDF versiyonunu kaydediniz. Bu PDF belgesinin ismi sadece Tez Veri Girişi Formunda YÖK tarafından size verilmiş olan referans numarası olmalıdır. Bu dosya sbetez@metu.edu.tr adresine konu bölümüne Referans Numarası - MA/MS/PhD - İsim Soyisim yazılarak gönderilir. PDF'teki imza sayfasının imzalı olmasına gerek yoktur. 

c. Kütüphane Elektronik Tez Onay Formu:

Kampüs ağı içerisinden internete bağlandığınız bir bilgisayardan http://etd.lib.metu.edu.tr/ adresine girerek Kütüphane Elektronik Tez Teslim Online Formunu doldurunuz.

9. İmza süreci tamamlandıktan sonra Enstitüye gelerek tezinizin imzalı bir kopyasını alınız ve Kütüphaneye teslim ediniz. Bu işlemden sonra kütüphane yetkilileri size Kütüphane Elektronik Tez Onay Formunu verecektir. (Kütüphaneye tezinizi teslim etmeden önce, 8. maddenin c şıkkında belirtilen Kütüphane Elektronik Tez Teslim Online Formunu doldurmuş olmanız gerekmektedir.)

10. Tüm bu işlemlerden sonra 8a-b-c'de belirtilen adımları tamamlayıp Kütüphane Elektronik Tez Onay Formunu Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 numaralı odaya getirmeniz gerekmektedir. Mezuniyet işlemleriniz, ancak bu belge ve tez PDF'i teslim alındıktan sonra başlatılacaktır.

* 1 aylık süreçte tamamlanması gerekenler:

- Tezin format kontrolü için Enstitüye getirilmesi

- Düzeltmelerin yapılıp tezin ciltletilmesi

- Enstitü Müdürü hariç tüm imzaların toplanması

- Turnitin Similarity Index raporunun Enstitüye teslim edilmesi

- Enstitü müdürünün imzasının alınması

- YÖK Ulusal Tez Merkezi sistemine kayıt olunması

-Tez PDF'nin e-mail ile gönderilmesi

-Kütüphane Elektronik Tez Onay Formununun Enstitüye teslim edilmesi


Son Güncelleme:
02/12/2019 - 13:53