Betül Demiray

  Oda No: 442
  Telefon: 210 37 17

Akademik İlgi Alanları:

  Aile eğitimi
  Eğitimde eşitlik
  Dezavantajlı çocukların eğitimi

Enstitü Görevleri:

  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri
  Bilgisayar İşleri

Ezgi Özten

  Oda No: 430
  Telefon: 210 37 05

Akademik İlgi Alanları:

  İş ve çalışma sosyolojisi
  Toplumsal cinsiyet çalışmaları
  Gençlik sosyolojisi
  Sosyal Politika

Enstitü Görevleri:

  Sosyal Politika Programı
  Ödüller
  Tezi Erişime Kapatma Kararları
  Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

Fethi K. Şahin

  Oda No: 442
  Telefon: 210 73 43

Akademik İlgi Alanları:

  Sovyet sonrası dönüşüm
  Ulus inşası ve kimlik
  Ukrayna
  Kırım

Enstitü Görevleri:

  Sosyal Bilimler Türk-Alman Programı
  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

H. Hilal Şenay

  Oda No: 430
  Telefon: 210 37 05

Akademik İlgi Alanları:

  Örgütsel davranış
  Eğitim yönetimi
  Sosyal adalet

Enstitü Görevleri:

  Orta Doğu Araştırmaları Programı
  Uluslararası Öğrenciler
  Tezi Erişime Kapatma Kararları
  Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

Nazlı Akay

  Oda No: 442
  Telefon: 210 37 17

Akademik İlgi Alanları:

  Çocuk psikopatolojisi
  İkincil bakıcı-çocuk ilişkisi
  Aile dinamikleri
  Psikopatolojinin nesiller arası aktarımı

Enstitü Görevleri:

  Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

Tuğçe Erdoğu

  Oda No: 430
  Telefon: 210 73 44

Akademik İlgi Alanları:

  Uluslararası ilişkiler
  Kültürel politika
  Göç çalışmaları

Enstitü Görevleri:

  Asya Çalışmaları Programı

Z. Tuba Sungur

  Oda No: 441
  Telefon: 210 37 01

Akademik İlgi Alanları:

  Afganistan sosyolojisi ve tarihi
  Ulus inşası ve modernleşme
  Etnik ve milli kimlikler

Enstitü Görevleri:

  Bölge Çalışmaları Doktora Programı
  Tez Gecikme Kararları
  ALES puan türü belgesi (TÜBİTAK) (e-posta ile)

Sibel Er

Enstitü Sekreteri
  Oda No: 435
  Telefon: 210 73 41

Bilgehan Yıldırım

  Oda No: 440
  Telefon: 210 20 94

Görevler:

  Enstitü Müdürünün Sekreterya İşleri
  BAP Projeleri
  Öğretim Görevlileri Atama ve İzin İşlemleri
  35. Madde, 50. Madde, ve ÖYP Araştırma Görevlilerinin Atama ve İzin İşlemleri ve Görevlendirmeleri
  Ek Görevli Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri
  Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri

Aysel Kösegil

  Oda No: 440
  Telefon: 210 20 94

Görevler:

  Disiplin Kurulu
  ÖYP Başvuru, Bütçe, Seyahat
  BAP Projeleri
  Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri

Zekai Karagülle

  Oda No: 429
  Telefon: 210 20 96

Görevler:

  İdari amirliği
  Mal sorumlusu
  Enstitünün Satın Alma İşleri
  Disiplinlerarası Programların Satın Alma İşleri
  Bakım ve Onarım İşleri

Güler Barış

Şef
  Oda No: 429
  Telefon: 210 20 95

Görevler:

SBE Öğrenci İşleri Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının kontrol süreci

  Aile Psikolojisi(İ.Ö.)
  Endütri ve Örgüt Psikolojisi
  Psikoloji
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kazım Benli

  Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
  Telefon: 210 73 56

Görevler:

  Asya Çalışmaları
  Avrupa Bütünleşmesi(i.Ö)
  Avrupa Çalışmaları
  Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
  Eğitim Bilimleri
  Eğitim Programları ve Öğretim
  Eğitim Yönetimi ve Planlanması
  Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme(İ.Ö.)
  İktisat
  Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
  Sosyal Antropoloji
  Sosyoloji
  Temel Eğitim-Okul Öncesi Eğitim
  Yöneticiler için İşletmecilik(İ.Ö.)

Hatice Falcıoğlu

  Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
  Telefon: 210 37 16

Görevler:

  Avrasya Çalışmaları
  Bölge Çalışmaları
  Felsefe
  İngiliz Edebiyatı
  İşletme
  Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler
  Mimarlık Tarihi
  Orta Doğu Araştırmaları
  Sosyal Politika
  Tarih
  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
  Uygulamalı Etik(İ.Ö.)
  Yerleşim Arkeolojisi

Serap Dalkılıç

  Oda No: 443
  Telefon: 210 73 54

Görevler:

  Beden Eğitimi ve Spor
  İlköğretim
  İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi
  İngiliz Dili Öğretimi
  Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler
  Medya ve Kültürel Çalışmalar
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  Uluslararası İlişkiler

Son Güncelleme:
21/02/2019 - 14:45