Betül Demiray

  Oda No: 444
  Telefon: 210 73 53

Akademik İlgi Alanları:

  Aile eğitimi
  Eğitimde eşitlik
  Dezavantajlı çocukların eğitimi

Enstitü Görevleri:

  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri
  Bilgisayar İşleri

Ezgi Özten

  Oda No: 430
  Telefon: 210 37 05

Akademik İlgi Alanları:

  İş ve çalışma sosyolojisi
  Toplumsal cinsiyet çalışmaları
  Gençlik sosyolojisi
  Sosyal Politika

Enstitü Görevleri:

  Sosyal Politika Programı
  Ödüller
  Tez Gecikme Kararları
  Tezi Erişime Kapatma Kararları
  Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

Fethi K. Şahin

  Oda No: 444
  Telefon: 210 73 53

Akademik İlgi Alanları:

  Sovyet sonrası dönüşüm
  Ulus inşası ve kimlik
  Ukrayna
  Kırım

Enstitü Görevleri:

  Sosyal Bilimler Türk-Alman Programı
  Bölge Çalışmaları Doktora Programı
  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

H. Hilal Şenay

  Oda No: 430
  Telefon: 210 37 05

Akademik İlgi Alanları:

  Örgütsel davranış
  Eğitim yönetimi
  Sosyal adalet

Enstitü Görevleri:

  Bölge Çalışmaları Doktora Programı
  Orta Doğu Araştırmaları Programı
  Uluslararası Öğrenciler
  Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

Nazlı Akay

  Oda No: 441
  Telefon: 210 73 42

Akademik İlgi Alanları:

  Çocuk psikopatolojisi
  İkincil bakıcı-çocuk ilişkisi
  Aile dinamikleri
  Psikopatolojinin nesiller arası aktarımı

Enstitü Görevleri:

  Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

Sibel Er

Enstitü Sekreteri
  Oda No: 435
  Telefon: 210 73 41

Bilgehan Yıldırım

  Oda No: 440
  Telefon: 210 20 94

Görevler:

  Enstitü Müdürünün Sekreterya İşleri
  BAP Projeleri
  Öğretim Görevlileri Atama ve İzin İşlemleri
  35. Madde, 50. Madde, ve ÖYP Araştırma Görevlilerinin Atama ve İzin İşlemleri ve Görevlendirmeleri
  Ek Görevli Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri
  Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri

Aysel Kösegil

  Oda No: 440
  Telefon: 210 20 94

Görevler:

  Disiplin İşleri ve Etik Kurul Sekreterliği
  ÖYP Başvuru, Bütçe, Seyahat

Zekai Karagülle

  Oda No: 429
  Telefon: 210 20 96

Görevler:

  Mal sorumlusu
  Enstitünün Satın Alma İşleri
  Disiplinlerarası Programların Satın Alma İşleri
  Bakım ve Onarım İşleri

Aysun Kapısız

  Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
  Telefon: 210 37 14

Görevler:

  Aile Psikolojisi(İ.Ö.)
  Endütri ve Örgüt Psikolojisi
  Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
  Psikoloji
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  Kazım Benli

   Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
   Telefon: 210 73 56

  Görevler:

   Asya Çalışmaları
   Avrasya Çalışmaları
   Avrupa Bütünleşmesi(i.Ö)
   Avrupa Çalışmaları
   Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
   Eğitim Bilimleri
   Eğitim Programları ve Öğretim
   Eğitim Yönetimi ve Planlanması
   Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme(İ.Ö.)
   Felsefe
   İktisat
   Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler
   Orta Doğu Araştırmaları
   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
   Sosyal Antropoloji
   Sosyoloji
   Temel Eğitim-Okul Öncesi Eğitim
   Uygulamalı Etik (İ.Ö.)
   Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmlaarı

  Serap Dalkılıç

   Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
   Telefon: 210 37 16

  Görevler:

   Beden Eğitimi ve Spor
   Bölge Çalışmaları
   İlköğretim
   İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi
   İngiliz Dili Öğretimi
   İngiliz Edebiyatı
   İşletme
   Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler
   Medya ve Kültürel Çalışmalar
   Mimarlık Tarihi
   Sosyal Politika
   Tarih
   Uluslararası İlişkiler
   Yerleşim Arkeolojisi
   Yöneticiler için İşletmecilik(İ.Ö.)

  Necdet Memiş

  Görevler:

   Yardımcı Personel

  Neslihan Kaya

  Görevler:

   Yardımcı Personel

  Son Güncelleme:
  31/10/2019 - 10:17