Araştırma Görevlileri

Betül Demiray Sandıraz

Oda No: 444
E-mail:bdemiray@metu.edu.tr
Telefon: 210 73 53

Akademik İlgi Alanları:

  Aile eğitimi
  Eğitimde eşitlik
  Dezavantajlı çocukların eğitimi

Enstitü Görevleri:

  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri
  Bilgisayar İşleri

Ezgi Özten

Oda No: 430
E-mail: eozten@metu.edu.tr
Telefon: 210 37 05

Akademik İlgi Alanları:

  İş ve çalışma sosyolojisi
  Toplumsal cinsiyet çalışmaları
  Gençlik sosyolojisi
   Sosyal Politika

Enstitü Görevleri:

  Sosyal Politika Programı
  Ödüller
  Tez Gecikme Kararları
  Tezi Erişime Kapatma Kararları
  Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

Fethi K. Şahin

Oda No: 444
E-mail: kurtiy@metu.edu.tr
Telefon: 210 73 53

Akademik İlgi Alanları:

  Sovyet sonrası dönüşüm
  Ulus inşası ve kimlik
  Ukrayna
  Kırım

Enstitü Görevleri:

  Sosyal Bilimler Türk-Alman Programı
  Bölge Çalışmaları Doktora Programı
  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

H. Hilal Şenay

Oda No: 430
E-mail: hsenay@metu.edu.tr
Telefon: 210 37 05

Akademik İlgi Alanları:

  Örgütsel davranış
  Eğitim yönetimi
  Sosyal adalet

Enstitü Görevleri:

  Bölge Çalışmaları Doktora Programı
  Orta Doğu Araştırmaları Programı
  Uluslararası Öğrenciler
  Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

Nazlı Akay

Oda No: 441
E-mail: nakay@metu.edu.tr
Telefon: 210 73 42

Akademik İlgi Alanları:

  Çocuk psikopatolojisi
  İkincil bakıcı-çocuk ilişkisi
  Aile dinamikleri
  Psikopatolojinin nesiller arası aktarımı

Enstitü Görevleri:

  Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
  Tez Format Kontrolü
  Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İş

İdari Personel

Sibel Er

Oda No: 435
E-mail: sibele@metu.edu.tr
Telefon: 210 73 41

Enstitü Sekreteri

Bilgehan Yıldırım

Oda No: 440
E-mail: bilgehan@metu.edu.tr
Telefon: 210 20 94

Enstitü Görevleri:

  Enstitü Müdürünün Sekreterya İşleri
  BAP Projeleri
  Öğretim Görevlileri Atama ve İzin İşlemleri
  35. Madde, 50. Madde, ve ÖYP Araştırma Görevlilerinin Atama ve İzin İşlemleri ve Görevlendirmeleri
  Ek Görevli Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri
  Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri

Aysel Kösegil

Oda No: 440
E-mail: aysel@metu.edu.tr
Telefon: 210 20 94

Enstitü Görevleri:

  Disiplin İşleri ve Etik Kurul Sekreterliği
  ÖYP Başvuru, Bütçe, Seyahat

Zekai Karagülle

Oda No: 429
E-mail: zekai@metu.edu.tr
Telefon: 210 20 94

Enstitü Görevleri:

  Mal Sorumlusu
  Enstitünün Satın Alma İşleri
  Disiplinlerarası Programların Satın Alma İşleri
  Bakım ve Onarım İşleri

Aysun Kapısız

Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
E-mail: akapisiz@metu.edu.tr
Telefon: 210 73 56

Enstitü Görevleri:

  Psikoloji
  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  Aile Psikolojisi
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
  Eğitim Bilimleri
  Eğitim Yönetimi ve Planlaması
  Eğitim Programları ve Öğretim
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme
  Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
  Avrasya Çalışmaları
  Medya ve Kültürel Çalışmalar

Kazım Benli

Oda No: 429
E-mail: kabenli@metu.edu.tr
Telefon: 210 20 95

Enstitü Görevleri:

           Avrupa Bütünleşmesi

           Avrupa Çalışmaları

  Felsefe
  Sosyoloji
  Temel Eğitim-Okul Öncesi Eğitimi
  İktisat
  İlköğretim
  İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi
  Tarih
  Bölge Çalışmaları
  Uygulamalı Etik
  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
  Sosyal Antropoloji
  Sosyal Politika
  Orta Doğu Araştırmaları

Serap Dalkılıç

Oda No: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
E-mail: dserap@metu.edu.tr
Telefon: 210 37 16

Enstitü Görevleri:

  Beden Eğitimi ve Spor
  İşletme
  Yöneticiler için İşletmecilik
  Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler
  Mimarlık Tarihi
  Uluslararası İlişkiler
  Yerleşim Arkeolojisi
  İngiliz Dili Öğretimi
  İngiliz Edebiyatı
  Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler
  Asya Çalışmaları

Necdet Memiş

Enstitü Görevleri:

  Yardımcı Personel

Neslihan Kaya

Enstitü Görevleri:

  Yardımcı Personel


Last Updated:
27/05/2020 - 20:35