SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Tez Teslimi

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 1. Döneminden itibaren yüksek lisans ve doktora tezlerinin basılı nüshası Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne teslim edilirken sayfanın iki yüzünün plagiarism/intihal sayfasından itibaren önlü arkalı olarak kullanılması ve satır aralıklarının 1.5 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Tez Teslim İşlemleri

 

Yüksek Lisans ve Doktora tez öğrencileri, tez jürisine girdikten sonra en fazla 1 ay* içerisinde aşağıdaki prosedürü izleyerek tez teslim işlemlerini bitirmek zorundadırlar.

 

1. Öğrenciler tezlerini Tez Yazma Kılavuzu'nda belirtilen formatlara uygun bir şekilde hazırlamalıdır. Tezlerin basılı nüshasında plagiarism/intihal sayfasından itibaren sayfanın iki yüzünün önlü arkalı olarak kullanılması ve satır aralıklarının 1.5 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

2. ODTÜ Kütüphanesi erişim kriterleri için linkteki Tez Fotokopisi İzin Formu doldurulmalı ve tezin Ekler/Appendices kısmına eklenmelidir.

 

3. Tez jürisinde başarılı bulunan öğrenci, jüri üyelerinin verdiği düzeltmeleri yaptıktan ve Türkçe Özet kısmının tamamını yazdıktan sonra, tezin tamamının çıktısını alarak Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 no’lu odaya getirmeli ve tezinin format kontrolünü yaptırmalıdır. Format kontrolü, yaklaşık 20 dakika süren bir işlemdir.

 

4. Format kontrolü yapıldıktan sonra Enstitü Müdürü’nün imzası hariç bütün imzalar mavi veya siyah mürekkepli kalemle alınmalı ve tez ciltlettirilmelidir. Ciltlettirilmiş bütün kopyalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 no’lu odaya imzalatılması için bırakılır. Tezlerin imzalanması ortalama 1 hafta sürer. Tezinizin imzalanıp imzalanmadığını 210 37 17’yi arayarak öğrenebilirsiniz.

 

5. Enstitüye imzalanması için en fazla 4 kopya tez bırakabilirsiniz. Bunlardan 1 kopyası kütüphaneye verilmek içindir. Enstitüye ayrı bir tez kopyası bırakılmayacaktır. Kütüphane tez teslim prosedürü hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız. 

 

6.  Tezinizi imzaya bırakırken “Turnitin Similarity Index" raporunun ilk sayfasını da Enstitüye getirmeniz gerekmektedir. Similarity Index raporunun ilk sayfası tez danışmanı tarafından unvanı ve adı-soyadı yazılarak imzalanmalıdır.  Benzerlik oranı en fazla %20 olabilir.

 

7. Teziniz imza sürecindeyken aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekmektedir.

 

a. YÖK Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu:

 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresi üzerinden üye olduktan sonra, Tez Veri Girişi Online Formu doldurulur. Tez Yayımlama İzin Formuna tıklanır ve girilen bilgiler kontrol edildikten sonra "yazdır" tuşuna basılır, çıktısı alınır ve imzalanır.

b. CD:

Tezinizin tam metninin PDF versiyonunu bir CD'ye kaydediniz. Bu PDF belgesinin ismi sadece Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunda YÖK tarafından size verilmiş olan referans numarası olmalıdır.

c. Kütüphane Elektronik Tez Onay Formu:

Kampüs ağı içerisinden internete bağlandığınız bir bilgisayardan http://etd.lib.metu.edu.tr/ adresine girerek Kütüphane Elektronik Tez Teslim Online Formunu doldurunuz.

 

8. İmza süreci tamamlandıktan sonra Enstitüye gelerek tezinizin imzalı bir kopyasını alınız ve Kütüphaneye teslim ediniz. Bu işlemden sonra kütüphane yetkilileri size Kütüphane Elektronik Tez Onay Formunu verecektir. (Kütüphaneye tezinizi  teslim etmeden önce, 7. maddenin c şıkkında belirtilen Kütüphane Elektronik Tez Teslim Online Formunu doldurmuş olmanız gerekmektedir.)

 

9. Tüm bu işlemlerden sonra 7. maddede belirtilen üç belgeyi de Sosyal Bilimler Enstitüsü 442 numaralı odaya getirmeniz gerekmektedir. Mezuniyet işlemleriniz, ancak bu belgeleri teslim ettikten sonra başlatılacaktır.

 

* Bu 1 aylık süreçte tamamlanması gerekenler:
- Tezin format kontrolü için Enstitüye getirilmesi
- Düzeltmelerin yapılıp tezin ciltletilmesi
- Enstitü Müdürü hariç tüm imzaların toplanması
- Turnitin Similarity Index raporunun Enstitüye teslim edilmesi

- Enstitü müdürünün imzasının alınması

- YÖK Formu, Kütüphane Formu ve Tez CD'sinin Enstitüye teslim edilmesi