SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru Süreci ile ilgili Sorular:

 

1.      Başvuru sürecinde program koşul ve kriterlerini kim belirliyor?

Her bölüm açtığı programın başvuru kriter ve koşullarını belirler ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bildirir. 

 

2.      Başvuru sürecinde Sosyal Bilimler Enstitüsünün rolü nedir?

Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik takvimde belirtilen tarihlerde adayların on-line sistemde beyan ettiği bilgi ve belgeleri kontrol ederek bölümler tarafından belirlenen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Kriterleri eksiksiz sağlayan ve evrakları tam olan adayların başvurularını sistem üzerinden onaylar ve başvurular bölümler tarafından görüntülenebilir.

 

3.      Başvurular hangi birim tarafından değerlendiriliyor?

Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendiriliyor.

 

4.      Hangi programların lisansüstü öğrenci kabul edeceği ne zaman belli oluyor?

Akademik takvimdeki başvuru tarihlerinin ilk günü resmi olarak ilan ediliyor.

 

5.      Başvurduğum programa kaç kişi kabul edilecek?

Bölümler başvuran adayların sayısına, niteliklerine, programın durumuna göre her sene farklı sayıda öğrenci kabul edebilirler. Bu konuda önceden belirlenmiş bir rakam bulunmamaktadır.

 

6.      Başvurmayı düşündüğüm programda toplam kaç ders almam gerekir, akşam saatlerinde ders alabiliyor muyuz, programın ücreti nedir vb?

Programların içeriği ile ilgili tüm bilgileri bölümlerden alabilirsiniz, Enstitü programın içeriği ve detayları ile ilgili bilgi vermez.

Başvuru Evrakları ve Kriterleri ile ilgili Sorular:

7.      ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı Tarihi ne zaman, ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Aşağıdaki linklerden sınav tarihleri ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/

http://ydyom.metu.edu.tr/ingilizce-yeterlik-sinavi-genel-bilgi

 

8.      Yurtdışında/ Türkiye’de İngilizce eğitim veren bir okuldan mezun oldum, dil sınavına girmesem olur mu?

TC vatandaşı olan tüm adaylardan dil belgesi istenmektedir. Ancak yabancı uyruklu adaylar, ana dili İngilizce olan bir ülkenin vatandaşı olup, İngilizce eğitim veren bir okuldan mezunlarsa dil puanı şartı aranmaz.

 

9.  Mezun olduğum üniversitenin not sitemi sizinkinden farklı idi, mezuniyet notumu nasıl dönüştüreceğim?

Aşağıdaki linkte verilen dönüşüm tablosunu kullanmalısınız:

http://oidb.metu.edu.tr/4-luk-sistemi-100-luk-sisteme-donusturme

 

10.  ALES/ GRE/ GMAT sınavına henüz girmedim/ girdim ama sonuçlar açıklanmadı, sonuç belgemi daha sonra teslim etsem olur mu?

ALES sonuç belgesi eksik adayların başvuruları hiçbir şekilde kabul edilmez.

 

11.  İngilizce dil sınavına henüz girmedim/ girdim ama sonuçlar açıklanmadı, sonuç belgemi daha sonra teslim etsem olur mu?

İngilizce dil sınavı sonuç belgesi eksik adayların başvuruları hiçbir şekilde kabul edilmez.

 

12.  İngilizce yeterlilik için YDS sonuçları geçerli midir?

Lisansüstü başvurularda YDS  sınav puanı geçerli değildir. Geçerli olan sınavlar ODTU IYS, TOEFL IBT ve IELTSdir.

 

13.  Başvuru ücretinden kimler muaf olur?

Başvuru ücretinden sadece başvuru yapılan dönemde herhangi bir üniversite de kayıtlı olan öğrenciler (lisans/lisansüstü) muaf olmaktadır.

 

14.  Başvuru koşullarında belirtilen herhangi bir belge eksik olursa şartlı kabul mümkün müdür?

Tc vatandaşı hiç bir aday için şartlı kabul yapılmamaktadır. (Yalnızca GRE belgesi eksik olan yabancı uyruklu öğrenciler için şartlı kabul yapılmakta olup, ders aldıkları ilk dönem bazı şartları sağlamaları koşulu bulunmaktadır.)

 

15.  Başvuru ücretini geri alabilir miyiz?

Başvurudan vazgeçen veya eksik evrak/ kriter nedeniyle başvurusu dikkate alınmayan adaylar son başvuru tarihine kadar “Ödeme İadesi Başvuru Formu” ile Enstitüye başvururlarsa ücretlerini geri alabilirler. (İlgili forma http://sbe.metu.edu.tr/forms linkinden ulaşılabilir)

 

16.  Aynı dönemde birden fazla programa başvurabilir miyim?

Aynı dönemde birden fazla programa başvurabilirsiniz. Her program için ayrı bir başvuru dosyası sunmak ve herbiri için başvuru ücreti yatırmak gerekir

 

17.  Birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırabilir miyim?

Aynı anda birden fazla programa kayıt yaptıramazsınız.

 

On-line başvuru formu ile ilgili teknik konular:

 

18.  On-line başvuru formunu freeze ettikten sonra üzerinde düzeltme yapabilir miyim?

Başvuru formu freeze edildikten sonra üzeirnde hiç bir şekilde düzeltme/ ekleme yapılamaz. Bu nedenle girdiğiniz bilgilerin hatasız ve eksiksiz olduğundan emin olmadan freeze etmeyiniz.

 

19.  On-line başvuru formunu doldururken karşılaştığım sorunlar için kime başvurmalıyım? (Örn: Mezun olduğum okul/ bölüm sistemde tanımlı değil, şifremi kabul etmiyor vb)

On-line başvuru formu ile ilgili tüm teknik sorularınızı ODTÜ bilgi işlem birimine sormalısınız.

https://www.metu.edu.tr/form/information-request-about-metu-graduate-programs-application