SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Referans Mektubu

Başvuru için, eğer ilgili Anabilim Dalı tarafından isteniyorsa, iki adet referans mektubu gerekmektedir. Söz konusu mektupları; halen lisans son dönem öğrencisi veya mezun durumda olup, Yüksek Lisans programı için başvuruyorsanız, en fazla ders aldığınız iki öğretim üyesinden, Doktora programı için başvuruyorsanız, birini tez danışmanınızdan, diğerini de; jüriye girmişseniz, jüri başkanından veya üyelerinden, jüriye girmemişseniz, yine en fazla ders aldığınız öğretim üyesinden, bir işyerinde çalışıyorsanız, işyerinizdeki amirlerinizden alabilirsiniz. Başvuracağınız bölümün referans mektubu ile ilgili ön koşulunu Program Koşulları ‘ndan öğreniniz.

 

 *Program koşullarında referans mektubu istenmiyorsa online başvuru formunda "not necessary" bölümünü işaretleyebilirsiniz.


*Referans almak istediğiniz kişinin isim/soyisim, meslek, kurum ve e-posta adresi bilgilerini ilgili alanlara girdikten sonra  link referans verecek olan kişinin e-posta adresine gönderilecektir.  Referansınızın durumunu ilgili alanda takip edebilirsiniz. Referans linkinin geçerlilik süresi 48 saattir, bu süre içinde girilmeyen referanslar için referans alınacak kişinin bilgilerinin tekrar online başvuru formuna girilmesi gerekmektedir.