SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji alt dallarına başvuru yapacak adayların dikkatine;

Psikoloji Bölümü alt dallarına başvuru yapacak adayların başvuru yaptıkları alt dalın ismini niyet mektuplarında başlık olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Online başvuru formunda Psikoloji bölümünü seçtikten sonra amaçlanan araştırma alanına başvurmak istedikleri alt dalların adı belirtilmelidir.

 

Klinik Psikoloji

 

 

Verilen Dereceler

 

Lisansüstü Sınav Sonucu

 

İngilizce Yeterlilik Sonucu

 

Niyet Mektubu

 

Referans Mektubu

 

Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek Lisans

(Tezli)

 

EA75

Quantitative 156

 

75

92

7.0

İngilizce

veya

Türkçe

2 adet*

 

-

Doktora ve

Lisans Sonrası Doktora**

EA75

Quantitative 156

  

75

92

7.0

İngilizce

2 adet*

 

-

* ODTÜ Psikoloji Mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

** ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora programına başvuracak adayların lisans derecelerinin Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümünden olması gerekmektedir.

 

-Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır.*Adayların başvurabilmeleri için aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenmektedir:1.    

Lisans derecesini Psikoloji Bölümünden almış olmak

2.    

Mülakat öncesinde 1 Haziran 2018 tarihine kadar tez çalışmasını yürütmek istediği öğretim üyesi ile ön görüşme yapmış olmak.

3.    

Tez çalışmalarını yürütmek istedikleri öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda, araştırma önerilerini veya niyet mektuplarını 1 Haziran 2018 tarihine kadar ilgili öğretim üyesine teslim etmek

 

 

Sosyal Psikoloji

 

 

 

Verilen Dereceler

 

Lisansüstü Sınav Sonucu

 

İngilizce Yeterlilik Sonucu

 

Niyet Mektubu

 

Referans Mektubu

 

Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek Lisans

(Tezli)

EA75

Quantitative 156

 

 

75

92

7.0

İngilizce

2 adet

 

2.50/4.00

75/100

Doktora**

EA75

Quantitative 156

 

75

92

7.0

İngilizce

2 adet*

 

3.00/4.00

80/100

* Doktora programına başvuran adaylar mezun oldukları programdan bağımsız olmaksızın 2 adet Referans Mektubu koşulunu sağlamaları gerekmektedir.

**  Lisansı Psikoloji olan adaylar yüksek lisanslarını başka alanda yapmış olsalar bile ODTÜ Sosyal Psikoloji Doktora programına  başvurabilirler. Ancak lisansı psikoloji olmayan adayların ODTÜ Sosyal Psikoloji Doktora programına  başvurabilmesi için yüksek lisansını sosyal psikoloji alanında yapmış olmaları gerekmektedir.

Evrak üzerinden ön değerlendirme yapılacak ve ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır.

 ***Sosyal Psikoloji Doktora Programı 2018-2019 Güz dönemi için başvuru almamaktadır.

 

İş (Endüstriyel) ve Örgüt Psikolojisi

 

Verilen Dereceler

Lisansüstü Sınav Sonucu

İngilizce Yeterlilik Sonucu

Niyet Mektubu

Referans Mektubu

Genel Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek Lisans (Tezli)

EA75

Quantitative 156

80

102

7.5

 İngilizce

-

 -

Lisans Sonrası Doktora

EA80

Quantitative 157

80

102

7.5

İngilizce

-

3.00/4.00

80/100

Doktora

EA75

Quantitative 156

80

102

7.5

İngilizce

-

3.50/4.00

85/100

 

*Yüksek Lisans ve Lisans sonrası (Bütünleşik) doktora programlarına başvuran adaylar Psikoloji Bölümü veya diğer bölümlerin mezunu olabilir. Lisansı Psikoloji Bölümlerinden olmayan adaylar programa kabul edildikleri takdirde Bilimsel Hazırlık okurlar.

**Doktoraya programına başvuran adayların Lisans veya Yüksek Lisans derecelerinin Psikoloji Bölümlerinden almış olmaları gerekir.

***İngilizce niyet mektupları maximum 1000 kelimelik olmalıdır.

****Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Lisans Sonrası Doktora Programı 2018-2019 Güz dönemi için başvuru almamaktadır. 

 

Trafik ve Ulaşım Psikolojisi

 

 

 

Verilen Dereceler

 

Lisansüstü Sınav Sonucu

 

İngilizce Yeterlilik Sonucu

 

Niyet Mektubu

 

Referans Mektubu

 

Genel Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek

Lisans

(Tezli)

EA75

Quantitative 156

 

75

92

7.0

İngilizce

veya

Türkçe

2 adet*

2.50/4.00

 

75/100

Doktora

EA75

Quantitative 156

75

92

7.0

İngilizce

veya

Türkçe

2 adet*

3.00/4.00

80/100

 

 

 

*ODTÜ Psikoloji Mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu

 

Gelişim Psikolojisi

 

Verilen Dereceler

Lisansüstü Sınav Sonucu

İngilizce Yeterlilik Sonucu

Niyet Mektubu

Referans Mektubu

Genel Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

   Yüksek

Lisans

(Tezli)

EA75

Quantitative 156

75

92

7.0

İngilizce

 

2 adet*

 -

Doktora

EA75

Quantitative 156

75

92

7.0

İngilizce

2 adet*

-

 

* Bölüm dışı mezunlardan 2 adet referans mektubu

 

Bilişsel Psikoloji

Verilen Dereceler

 

Lisansüstü Sınav Sonucu

 

İngilizce Yeterlilik Sonucu

 

Niyet Mektubu

 

Referans Mektubu

 

Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek Lisans

(Tezli)

 

EA75

Quantitative 156

 

80

102

7.5

İngilizce

veya

Türkçe

2 adet*

2.5/4.0

70/100

*ODTÜ Psikoloji mezunu adaylar muaftır.