SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


ÖYP Sıkça Sorular Sorular

1.      Merkezi atamayla ODTÜ’ye kabul edildim. Ne yapmalıyım?

ÖYP merkezi yerleştirme sistemiyle ODTÜ’ye kabul edilen araştırma görevlileri öncelikle http://oyp.metu.edu.tr/oyp/pages/main.htm adresinden başvuru tarihleri ve gerekli belgeler ile ilgili bilgi edinmelidirler. Başvuru belgeleri belirtilen tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilmelidir. Başvuru sırasında sunulan belgeler Anabilim Dalları’nın görüşüne sunulur. Daha sonra yapılacak olan öğrenci kaydı ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

2.      Dersler başlamasına rağmen öğrenci kaydım henüz gerçekleşmedi. Derslere devam edebilir miyim?

Evet, dersi veren öğretim üyesinin bilgisi dâhilinde olmak şartıyla kaydınız gerçekleşmemiş olsa bile derslere devam edebilirsiniz. Öğrenciliğinizle ilgili süreçler konusunda bölüm sekreterliğinizden ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz.

3.      Kadrom ne zaman ODTÜ’ye aktarılacak?

Kadronuzun ODTÜ’ye tahsisi YÖK Yönetim Kurulu kararına bağlı olduğu için kadronuzun ne zaman aktarılacağının kesin olarak bilinmesi mümkün değildir. Ancak bu süreç 1 ya da 2 dönem sürebilmektedir.

4.      ÖYP kaynak aktarımım ne zaman gerçekleşecek?

Her dönem Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan duyurularla ÖYP kaynak aktarımı için gerekli belgeler talep edilir. ÖYP bütçesi almak isteyen araştırma görevlileri gerekli belgeleri Enstitü’ye teslim ederek başvuru süreçlerini başlatmış olurlar. Bütçe aktarım sürecinin ne kadar süreceği belli olmadığından talebin birden fazla kez yapılması gerekebilmektedir.

5.      ÖYP bütçemi ne için kullanabilirim?

ÖYP bütçeniz proje ve seyahat olmak üzere iki kalem halinde aktarılmaktadır. Proje bütçeleri mal ve hizmet alımı için, seyahat bütçeleri ise kısa süreli yurtiçi/yurtdışı görevlendirmeler için kullanılabilmektedir. Başvuru için gerekli belgelere ve süreç hakkında bilgiye http://sbe.metu.edu.tr/tr/butce-kullanimi  adresinden ulaşılabilir.

6.      ÖYP Değerlendirme Raporu nedir?

ÖYP araştırma görevlileri her dönem sonunda o dönem içinde yaptıkları faaliyetlerle ilgili değerlendirme raporunu Enstitü’ye sunmakla yükümlüdür. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir. Değerlendirme raporlarının teslim tarihleri ve güncel form Enstitü tarafından e-posta ile araştırma görevlilerine bildirilir.

7.      ÖYP araştırma görevlileri için azami eğitim-öğretim süresi ne kadardır?

Azami eğitim süreleri bilimsel hazırlık programı için iki yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programı için üç yarıyıl, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyıl, doktora programı için on iki yarıyıl ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyıldır. ÖYP araştırma görevlileri öğrencilikle ilgili diğer tüm konularda olduğu gibi azami süre konusunda da Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne tabiidir.

8.      Öğrencilikten izinli sayıldığım dönemler azami süreme dâhil mi?

YÖK kararı gereği sağlık, askerlik ve doğum izinleri dışındaki izinler (eğitim ve yurtdışı görevlendirme de dâhil olmak üzere) azami süreye dâhildir. Tez jürileri tarafından verilen uzatmalar da azami süre dâhilinde olmalıdır.

9.      Kadro iade işlemleri ile ilgili ne yapmalıyım?

Mezuniyet, üniversitenin kadro iade talebi ya da azami süre aşımı durumlarında kadro iade işlemlerinin zaman kaybedilmeden başlatılması gerekmektedir. YÖK tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilen araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişiklerinin kesilmesi lisansüstü eğitimle de ilişiğin kesilmesi neticesini doğurmamaktadır. İade ve ilişik kesme işlemleri için Enstitü sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.