SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Mülakat Tarihleri

Mülakat tarihleri adaylara duyuru yoluyla İLETİLMEYECEKTİR. Adaylar mülakat tarihlerini  SBE websitesinden kontrol etmekle yükümlüdür.


Mülakat tarihlerini görüntülemek için programların üzerine tıklayınız.

 

 

Aile Psikolojisi - Family Psychology

Asya Çalışmaları - Asian Studies

Avrasya Çalışmaları - Eurasian Studies

Avrupa Bütünleşmesi - European Integration

Avrupa Çalışmaları - European Studies

Beden Eğitimi ve Spor - Physical Education and Sports

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları- Science and Technology Policy Studies

Bölge Çalışmaları - Area Studies

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme - Human Resources in Development

Eğitim Programları ve Öğretim - Curriculum and Instruction

Eğitim Yönetimi ve Planlaması - Educational Administration and Planning

Endüstri ve Örgüt Psikoloji - Industrial and Organizational Psychology

Felsefe - Philosophy

İktisat - Economics

İlköğretim - Elementary Education

İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi - Elementary Science and Mathematics Education

İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi - Early Childhood Education

İngiliz Dili Öğretimi - English Language Teaching

İngiliz Edebiyatı - English Literature

İşletme- Business Administration

Kadın Çalışmaları - Gender and Women Studies

Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler - Urban Policy Planning and Local Governments

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları - Latin and North American Studies

Medya ve Kültürel Çalışmalar - Media and Cultural Studies

Mimarlık Tarihi - Architectural History

Orta Doğu Araştırmaları - Middle East Studies

Psikoloji (Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Trafik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi) - Psychology (Clinical Psychology, Social Psychology, Traffic Psychology, Developmental Psychology)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Guidance and Psychological Counselling

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Political Science and Public Administration

Sosyoloji - Sociology

Sosyal Antropoloji - Social Anthropology

Sosyal Bilimler (Türk-Alman) (ODTÜ-Humboldt Çift Diploma Programı)- German -Turkish Masters in Social Sciences

Sosyal Politika - Social Policy

Tarih - History

Uluslararası İlişkiler - International Relations

Uygulamalı Etik - Applied Ethics

Yerleşim Arkeolojisi - Settlement Archeology

Yöneticiler için İşletmecilik - Executive MBA