SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


İngilizce Yeterlilik Belgesi

Lisansüstü başvurular sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuçlarının sunulması zorunludur.

Kabul edilen sınavlar:

  • ODTÜ tarafından verilen ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı (ODTÜ-İYS)
  • TOEFL IBT 
  • IELTS

 

*ODTÜ-İYS ve diğer İngilizce yeterlilik sınavlarının denklik tablosu için tıklayınız.

 

*Başvurularda KPDS ,ÜDS ve YDS sınavları kesinlikle geçerli değildir.

 

* Başvuru sırasında ingilizce yeterlilik sonuç belgesinin fotokopisinin (ya da internet çıktısı) görüntüsünü online başvuru formunda ilgili yere yükleyiniz.


*Uluslararası öğrencilerden vatandaşı olduğu ülkenin anadili ya da resmi dili İngilizce olup, lisans öğretimini İngilizce dilinde eğitim-öğretim veren bir üniversiteden mezun olanlar "I am a native Speaker" bölümünü işaretleyebilirler. Bu iki koşulu sağlamayan adayların İngilizce sonuç belgesini sunmaları zorunludur. 

 

*ODTÜ İYS sınavı ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için linke tıklayınız. İYS sınavı, lisansüstü başvuru dönemi içerisinde yapılmakta; sınav sonuçları başvuru dönemi bitmeden önce açıklanmaktadır. IYS- Erasmus ve IYS-Mevlana sınavları geçerli değildir.

 

· *İngilizce yeterlilik sınavlarında   alınan notlar iki yıl için geçerlidir. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. (17.2.2004 tarih ve 2004/3-3 nolu Üniversite Senatosu kararı) 2 Mayıs-22 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılan başvurularda en erken 2 Mayıs 2015 tarihli İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL IBT, IELTS,İYS)  kabul edilir.

 

·        

İngilizce Yeterlilik belgesi iki yıl için geçerlidir. Bu nedenle, başvuru tarihi itibariyle sınav sonuç belgelerinin geçerli olmasına dikkat edilmelidir. Ancak, son dört dönem içinde (başvuru dönemi dahil) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup, aynı veya başka bir lisanüstü programa yeniden kabul edilenlerden yeni kabul edildiği programın İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamış olması şartıyla, kayıt sırasında İngilizce Yeterlilik Belgesi istenmez. (Eski ingilizce yeterlilik puanını kullanmak isteyen adayların aşağıdaki dönemlerin birinde ODTÜ’de bir Lisansüstü programa kayıtlı olmaları gerekir). Ancak aday, yeni programa başvuru sırasında bir önceki programa kabulde kullandığı İngilizce Yeterlilik Belgesini sunmak zorundadır. 

 

 

 

 

Başvuru dönemi

Kayıt dönemi

2015-2016/1

2015-2016/2

2016-2017/ 1

         2016-2017/2

2017-2018/1

1. dönem

2. dönem

3. dönem

4. dönem