SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Lisansüstü Başvuruları Eksik Belge/Bilgi Tamamlama

Lisansüstü Başvuruları Eksik Belge/Bilgi Tamamlama

Enstitümüz lisansüstü programlara 2018 I. Dönemi için başvuru yapıp, submit yapamayanlar veya eksik belgesi olanlar (sistemden form doldurulurken yapılan hatalar dahil), 3-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında sistemden submit yapacak ve eksik evraklarını tamamlayabileceklerdir.

Enstitümüze bağlı aşağıda belirtilen Anabilim Dalları ile sınırlı olarak lisansüstü başvuru sistemine giriş yapan; ancak, eksik bilgi ve belge nedeniyle başvurusunu tamamlamayan veya başvuruyu tamamlamasına rağmen enstitü kontrolleri sonucu eksik bilgi ve/veya belge nedeniyle kabul edilmeyen adaylar için başvuru sistemi kısıtlı ve kısa süreli olarak (sadece 3-5 Temmuz 2018 tarihlerinde) açılmıştır. 5 Temmuz 2018 günü saat 23.59'dan sonra submit yapmaya ve eksik evrak tamamlamaya izin verilmeyecektir.

Bilginize sunulur.

 

Eksik Belge/Bilgi Tamamlamaya Açık ABD’ler:

Avrupa Çalışmaları

Beden Eğitimi ve Spor

Bölge Çalışmaları

İşletme

Orta Doğu Araştırmaları

Yöneticiler İçin İşletme

 

 

Eksik belgeler https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/ adresi üzerinden sisteme yüklenecektir.

 

 

NOT: Yeni başvuru kabul edilmeyecektir. Sadece önceden yapılan başvurular üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilecektir.