SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


100/2000 YÖK Doktora Bursu Klinik Psikoloji Mülakat Bilgileri

100/2000 YÖK Klinik Psikoloji Mülakat Bilgileri


Doktora/Doktora Bütünleşik Programları:


Mülakat Dili: Türkçe

Mülakat Yeri: B102

Mülakat Tarihi ve Saati: 05.09.2017 ; Saat 10:00