SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


BAŞVURU KABUL SÜREÇLERİ İLE İLGİLENEN PERSONEL LİSTESİ

 

BAŞVURU KOORDİNATÖRÜ

Sibel Er

Oda No: 435

sibele@metu.edu.tr

210 7341

INTERNATIONAL STUDENTS

 

H. Hilal Şenay

Oda No: 430

hsenay@metu.edu.tr

210 3705

İKTİSAT

ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

H. Hilal Şenay

Oda No: 430

hsenay@metu.edu.tr

210 3705

SOSYOLOJİ

SOSYAL ANTROPOLOJİ

SOSYAL POLİTİKA

ASYA ÇALIŞMALARI

KADIN ÇALIŞMALARI

YERLEŞİM ARKEOLOJİSİ

Ezgi Özten

Oda No: 430

eozten@metu.edu.tr

210 3705

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

BÖLGE ÇALIŞMALARI

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ

İNGİLİZ EDEBİYATI

Z. Tuba Sungur

Oda No: 441

tsungur@metu.edu.tr

210 3701

PSİKOLOJİ

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

LATİN VE KUZEY AMERİKA ÇALIŞMALARI

FELSEFE

KENTSEL POLİTİKA VE YEREL YÖNETİMLER

BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI ÇALIŞMALARI

Nazlı Akay

Oda No: 442

nakay@metu.edu.tr

210 3717

 

İŞLETME

YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETMECİLİK

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

MİMARLIK TARİHİ

Betül Demiray

Oda No: 442

bdemiray@metu.edu.tr

210 3717

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

TARİH

AVRASYA ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER (TÜRK-ALMAN)

AVRUPA ÇALIŞMALARI

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

Fethi K. Şahin

Oda No: 442

kurtiy@metu.edu.tr

210 7343