GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


Performance and Thesis Award

 

ODTÜ Ders Performans ve Tez Ödülü


Ödül başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://sbe.metu.edu.tr/duyuru/odtu-sbe-lisansustu-odulleri

 

ODTÜ Tez Ödülü Başvuru Formu

 

ODTÜ Ders Performans ödülü yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programında kayıtlı öğrencilere verilen bir ödüldür. Ödülün kazanılabilmesi için öğrencinin 7 adet kredili dersini iki dönemde tamamlaması ve bunu sağlayan adaylar arasında da en yüksek not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Bu ödül için öğrencilerin başvuru yapmasına gerek yoktur. Her anabilim dalı için değerlendirmeler Enstitü tarafından yapılıp ödülü hak eden öğrenciler belirlenerek ilan edilir.

ODTÜ Tez Ödülü, performans ödülü ile birlikte aynı dönemde duyurulur. Duyuru genellikle Şubat ayı içerisinde yapılır ve sonuçlar Mayıs sonu açıklanır. Tez ödülüne başvurmak isteyen adayların ciltli ve imzalı bir adet tez ile danışman hocalarından alacakları bir gerekçe yazısını belirtilen başvuru tarihleri içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne getirmeleri gerekmektedir.


Prof. Dr. Mustafa PARLAR Tez Ödülü

 

 

Parlar Vakfı Tez Ödülü Başvuru Formu

 

Bu ödül Prof. Dr. Mustafa PARLAR Vakfı tarafından her yıl ODTÜ bünyesindeki enstitülerde tamamlanmış tezlere yönelik bir ödüldür. Ödülün ilanı genellikle Eylül ayında yapılır ve sonuçlar Kasım ayı sonunda ilan edilir. Ödüle başvurmak isteyen adayların ciltli ve imzalı bir adet tez ile danışman hocalarından alacakları bir gerekçe yazısını belirtilen başvuru tarihleri içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne getirmeleri gerekmektedir.