GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


Proje Bütçesi

ÖYP-DPT:

* ÖYP-DPT Araştırma Görevlileri tez konuları ile ilgili olarak tez danışmanları ile birlikte Proje gerçekleştirebilirler.

* Proje destek miktarı teçhizat, yazılım, sarf-hizmet ve saha çalışması kalemlerinde olmak üzere toplam 22500 TL'dir.
2017 yılında ÖYP-DPT bütçesi, seyahat harcamaları dışında, bireysel projeler için 6500 TL tez danışmanı payı, 1500 TL EABD payı olmak üzere toplam 8000 TL olarak belirlenmiştir. Bütünleşik projeler için ise bütçe 7500 TL tez danışmanı payı, 1500 TL EABD payı olmak üzere toplam 9000 TL olarak belirlenmiştir.

* Bir veya birden fazla tez danışmanı ve en az iki araştırma görevlisi ile bütünleşik proje oluşturulabilir.

* Kongre, konferans katılım ücretleri seyahat bütçesinden karşılanmakta olduğundan proje başvurularında kongre, konferans katılım desteği verilmemektedir.

*ÖYP-DPT Proje başvuruları her yıl Enstitüler aracılığıyla EABD'lere duyurulur. ÖYP-DPT Proje Başvuru Formlarını hazırlayan Araştırma Görevlileri ve Tez Danışmanları Başvuru formunu Enstitü'ye teslim eder. Proje başvuruları değerlendirildikten sonra kararlar Tez danışmanları'na bildirilir. Daha sonra harcamalar yapılabilir.

ÖYP-DPT Proje Başvuru Formu için tıklayınız.ÖYP-YÖK:

* ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri tez konuları ile ilgili olarak tez danışmanları ile birlikte Proje gerçekleştirebilirler.

* Bir veya birden fazla tez danışmanı ve en az iki araştırma görevlisi ile bütünleşik proje oluşturulabilir.

* ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri Yüksek Lisans Programlarında 6. dönemlerinden sonra, Doktora Programlarında 12. dönemlerinden sonra, Bütünleşik Doktora Programlarında 18. dönemlerinden sonra destek kullanamazlar.

* ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri Proje kapsamındaki harcama taleplerini ÖYP-YÖK Mal ve Hizmet Alımları için Onay Belgesi ve Piyasa Araştırma Tutanağı'nı doldurarak hazırlar. Tez danışmanları ve EABD Başkanı tarafından imzalanan talepler Enstitü'ye iletilir.

Mal ve Hizmet Alımları için Onay Belgesi için tıklayınız.

Piyasa Araştırma Tutanağı Örneği için tıklayınız.