GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


Uzun Süreli Seyahat

II. UZUN SÜRELİ SEYAHAT

 

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Uzun Süreli Destekli YURTDIŞI SEYAHAT görevlendirilmeleri için, 8. maddede belirtilen zamanlamaya uyularak yapılması gereken işlemler şöyledir:

 

  1. Aşağıda belirtilen 5 belge eksiksiz olarak tamamlanarak EABD başkanlıklarına başvuru yapılır

 

  • Bilgisayar ortamında doldurulmalı ve EABD Başkanının imzası ve kaşesi ile Tez Danışmanının imzası bulunmalıdır

  • Kabul mektuplarında Araştırma Görevlisinin isminin bulunması gerekmektedir

  • EABD Başkanlıklarına hitaben yazılmış olan dilekçe

 

2.EABD Başkanlıkları talepleri EABD Kapak Yazısı ile Enstitüye iletir.


3.Seyahat talebi ÖYP Portalı’ndan da girilmeli ve seyahat istek numarası başvuru dökümanlarında belirtilmelidir (Sadece ÖYP-DPT için).


4.Uzun süreli seyahat kapsamında gidilecek okulun QS ve THE gibi sıralamalarda ilk 400 okul içinde bulunması gerekmektedir.


5.İzin süresi 40 günü geçiyorsa öğrencilikten de izin alınması gerekmektedir.


6Kadro iade süreci başlamış olan ÖYP Araştırma Görevlileri seyahat talebinde bulunamazlar.


7.ÖYP-YÖK Araştırma Görevlilerinin uzun süreli yurtdışı seyahatler için bütçesi bulunmamaktadır.


8.Tüm uzun süreli seyahat talepleri, eksik belge olmaksızın destekli seyahatlerde seyahat tarihinden en az bir ay önce Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde, izin ve maddi destek talepleri işleme alınamaz