GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


Kısa Süreli Seyahat

ÖYP SEYAHAT GÖREVLENDİRİLMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


I. KISA SÜRELİ YURTİÇİ/YURTDIŞI SEYAHAT


ÖYP Araştırma Görevlilerinin destekli veya desteksiz Kısa Süreli Yurtiçi / Yurtdışı Seyahat görevlendirilmeleri için, 8. maddede belirtilen zamanlamaya uyularak yapılması gereken işlemler şöyledir:


1. Aşağıda belirtilen 5 belge eksiksiz olarak tamamlanarak EABD başkanlıklarına başvuru yapılır

 

  • ÖYP Seyahat Formu (Araştırma Görevlileri için) ; Bilgisayar ortamında doldurulmalı ve EABD Başkanının imzası ve kaşesi bulunmalıdır
  • Kabul Mektubu (Kabul mektuplarında Araştırma Görevlisinin isminin bulunması gerekmektedir)
  • Bildiri Özeti
  • Konferans Programı
  • EABD Başkanlıklarına hitaben yazılmış olan dilekçe


2.    EABD başkanlıkları kendilerine ulaşan talepleri 39K-7 formu ile Enstitüye iletir. 


39K-7 Formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir:

  • 39K-7 Formu bilgisayar ortamında doldurulmalı ve EABD başkanının imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
  • 39K-7 formundaki “Talep Edilen Destek Kaynağı” maddesinde:

·        ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri için “ÖYP YÖK Desteği” /

·        ÖYP-DPT Araştırma Görevlileri için “BAP2 Kalkınma Bakanlığı/DPT Yatırım Projeleri seçeneği işaretlenmelidir

 

3.     Görevlendirme tarihleri yurtiçi seyahatlerde en fazla görevlendirmeden bir gün önce ve bir gün sonra olarak yazılabilir. Yurtdışı seyahatlerde uygulanan tarih aralıkları için buraya tıklayınız

 

4.     ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri destekli seyahatlerinin (yurtiçi/yurtdışı) sadece 15 günü için bütçe kullanımı talep edebilir

 

5.     ÖYP-DPT Araştırma Görevlileri seyahat taleplerini ÖYP Portalı’ndan da girmeleri ve seyahat istek numarasını başvuru dökümanlarında belirtmeleri gerekmektedir

 

6.     Kadro iade süreci başlamış olan ÖYP Araştırma Görevlileri seyahat talebinde bulunamazlar

 

7.     ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri ile danışmanları bilimsel amaçlı toplantılara katılmak üzere, yılda en fazla 15 gün için yurt içi ve yurt dışı ÖYP seyahat desteğinden faydalanabilir

 

8.     Tüm kısa süreli seyahat talepleri, eksik belge olmaksızın destekli seyahatlerde seyahat tarihinden en az bir ay önce, desteksiz seyahatlerde seyahat tarihinden en az üç hafta önce Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde, izin ve destek talepleri işleme alınamaz