GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


Araştırma Görevlileri

 

H. Hilal Şenay

Oda No: 430

E-posta: hsenay@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3705

Akademik İlgi Alanları:

-         

Örgütsel Davranış

-         

Eğitim Yönetimi

-         

Sosyal Adalet

 

Enstitü Görevleri:

-         

Orta Doğu Araştırmaları Programı

-         

Uluslararası Öğrenciler

-         

Tezi Erişime Kapatma Kararları

-         

Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

 

Ezgi Özten

Oda No: 430

E-posta: eozten@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3705

Akademik İlgi Alanları:

-         

İş ve çalışma sosyolojisi

-         

Toplumsal cinsiyet çalışmaları

-         

Gençlik sosyolojisi

-         

Sosyal politika

 

Enstitü Görevleri:

-         

Sosyal Politika Programı

-         

Ödüller

-         

Tezi Erişime Kapatma Kararları

-         

Tez Danışmanı Atama Sistem Onayı (71 nolu prg)

 

Betül Demiray

Oda No: 442

E-posta: bdemiray@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3717

Akademik İlgi Alanları:

-         

Aile eğitimi

-         

Eğitimde eşitlik

-         

Dezavantajlı çocukların eğitimi

 

Enstitü Görevleri:

-         

Tez Format Kontrolü

-         

Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

-         

Bilgisayar İşleri

 

Nazlı Akay

Oda No: 442

E-posta: nakay@metu.edu.tr

Telefon: 210 3717

 

Akademik İlgi Alanları:

-         

Çocuk psikopatolojisi

-         

İkincil bakıcı-çocuk ilişkisi

-         

Aile dinamikleri

-         

Psikopatolojinin nesiller arası aktarımı

 

Enstitü Görevleri:

-         

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Programı

-         

Tez Format Kontrolü

-         

Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

 

Fethi K. Şahin

Oda No: 442

E-posta: kurtiy@metu.edu.tr  

Telefon: 210 7343

Akademik İlgi Alanları:

-         

Sovyet sonrası dönüşüm

-         

Ulus inşası ve kimlik

-         

Ukrayna

-         

Kırım

 

Enstitü Görevleri:

-         

Sosyal Bilimler Türk-Alman Programı

-         

Tez Format Kontrolü

-         

Tez Sınavı Tutanak Formu (TSTF) İşlemleri

 

Z. Tuba Sungur

Oda No: 441

E-posta: tsungur@metu.edu.tr  

Telefon: 210 3701

Akademik İlgi Alanları:

-         

Afganistan sosyolojisi ve tarihi

-         

Ulus inşası ve modernleşme

-         

Etnik ve milli kimlikler

-         

Bölge çalışmaları

 

Enstitü Görevleri:

-         

Bölge Çalışmaları Doktora Programı

-         

Tez Gecikme Kararları

-         

ALES Puan Türü Belgesi (TÜBİTAK) (e-posta ile)

 

Tuğçe Erdoğu

Oda No: 430

E-posta: e186028@metu.edu.tr   

Telefon: 210 7344

Akademik İlgi Alanları:

-         

Uluslararası İlişkiler

-         

Kültürel Politika

-         

Göç Çalışmaları

 

Enstitü Görevleri:

-         

Asya Çalışmaları Programı