GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


TEZ ÖDÜLÜ

TEZ ÖDÜLÜ


Tez Ödülü’nün amacı, tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşünce dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri aşağıdaki kategorilerde değerlendirilir.


a) Ülkenin ekonomik, sosyal ve mekansal gelişmesine katkı sağlayan.


b) İnsan sağlığı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacak yeni bir ürünü ya da metodu deneysel ya da kuramsal olarak geliştiren.


c) Kültür ve düşün dünyasına katkı sağlayan.


d) Kuramı uygulama ile bütünleştiren.


e) Temel bilimde yurt dışı yayın potansiyeli olan.


15 Eylül 2016 – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında tez savunmasında başarılı bulunmuş olan tezler ödül için başvurabilir. Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü’ye yapılır.


Başvuru için gerekli belgeler:


 Tez Ödülü Başvuru Formu, bir adet ciltli tez kopyası (imzalarının tam olması gerekir)
 Öğrencinin gerekçe yazısı
 Danışmanı tarafından yazılan gerekçe ve varsa tezden kaynaklanan yayınlar/bildiriler/patent belgesi.


(Tez Ödülü Başvuru Formu, http://sbe.metu.edu.tr/forms adresinden alınabilir.)


Son başvuru tarihi: 6 Nisan 2018