GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı Tez Ödülleri

Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı Tez Ödülleri


 

Bu yıl verilecek ödüllerde, önceki yıllarda olduğu gibi,

 

    - “Teknoloji yoğun” tezlere öncelik verilecektir.  

    - Ödüle aday olacak tezlerin 15.09.2015-15.09.2016 tarihleri arasında tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Tez ödülleri için müracaatlar,  tez jüri başkanı, tez yöneticisi ya da tez sahibi adayın kendisi tarafından yapılabilir.  

Gerekçe yazısı danışman tarafından yazılmalıdır. Tercihen 400-500 kelime aralığında olmalıdır.

 

Başvuru için,  bir adet ciltli tez kopyası ile http://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/parlartezoduluformu2016Fall.docx

 adresindeki başvuru formunun doldurularak,  en geç 14 Ekim 2016 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletilmesi gerekmektedir.

Tezin ciltli ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalı olması gerekmektedir. Değerlendirme süreci bittikten sonra başvuru sahibi ciltli tez kopyasını geri alabilir.


*Başvuru formunda belirtilen tezinizden kaynaklanan yayınları eksiksiz bir şekilde belirtip yayın çıktılarınızı başvuru evraklarınıza eklemeyi unutmayınız. Eksik ya da yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


*Bir adet ciltli tez kopyanızı, başvuru formunuzu ve yayın çıktılarınızı Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim ettikten sonra başvuru formunuzu sbem@metu.edu.tr adresine e-posta olarak göndermenizi rica ederiz.