GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


ODTÜ SBE LİSANSÜSTÜ ÖDÜLLERİ

ODTÜ SBE Lisansüstü ÖdülleriTEZ ÖDÜLÜ

Tez Ödülü’nün amacı, tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşünce
dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde
araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri aşağıdaki kategorilerde değerlendirilir.

a) Ülkenin ekonomik, sosyal ve mekansal gelişmesine katkı sağlayan.
b)      İnsan sağlığı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacak yeni bir ürünü ya
da metodu deneysel ya da kuramsal olarak geliştiren.
c)      Kültür ve düşün dünyasına katkı sağlayan.
d)      Kuramı uygulama ile bütünleştiren.
e)      Temel bilimde yurt dışı yayın potansiyeli olan.
15 Eylül 2015 – 15 Eylül 2016 tarihleri arasında  tez savunmasında
başarılı bulunmuş olan tezler ödül için başvurabilir.

Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü’ye yapılır.

Başvuru için gerekli belgeler: Tez Ödülü Başvuru Formu, bir adet ciltli
tez kopyası (imzalarının tam olması gerekir), danışmanı tarafından yazılan gerekçe ve varsa tezden kaynaklanan
yayınlar/bildiriler/patent belgesi.

(Tez Ödülü Başvuru Formu,
 http://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/sbe_tezodulu_2017.docx
 adresinden alınabilir.)

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DERS PERFORMANS ÖDÜLÜ

Ders Performans Ödülü’nün amacı, Lisansüstü eğitimi sırasında dersleri
tamamlama sürecini hızlandırmak ve öğrencilerin Genel Not Ortalamasını
(GNO) yükseltmektir.
2015-2016 akademik yılı içinde;
a) Üçüncü dönemini ve 7 dersini bitiren ve her Enstitü Anabilim Dalı
içerisinde GNO’su en yüksek olan bir Yüksek Lisans öğrencisine
b) Üçüncü dönemini ve 7 dersini bitiren ve her Enstitü Anabilim Dalı
içerisinde GNO’su en yüksek olan bir Doktora öğrencisine
c) Beşinci dönemini ve 14 dersini bitiren ve her Enstitü Anabilim Dalı
içerisinde GNO’su en yüksek olan bir Lisans Sonrası Doktora öğrencisine
verilir.

Bir EABD’deki programlarda, GNO’su aynı olan birden fazla öğrenci olması
durumunda, birden fazla öğrenciye ödül verilebilir.

Ders Performans Ödülü için öğrencilerin, Performans Ödülü Başvuru Formu’nu
doldurup, tez danışmanlarına ve EABD Başkanları’na onaylattıktan sonra
transkriptleri ile birlikte ilgili Enstitü’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
(Performans Ödülü Başvuru Formu,
http://sbe.metu.edu.tr/sites/sbe.metu.edu.tr/files/perfod_0.doc
adresinden alınabilir.) Ödül alan öğrencilerin adları ilgili Enstitüler
tarafından duyurulur.

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2017