GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


2017-2018 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruların Mülakat Bilgileri

2017-2018 Bahar Dönemi lisansüstü başvuruların mülakat bilgileri aşağıdadır.


- ASYA ÇALIŞMALARI (YL TEZSİZ)

 Dili: İngilizce  
Yer: İİBF B Binası/Kırmızı Oda    
Tarih: 08.01.2018 - saat 10.00

- AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ (YL TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM)

Dil: İngilizce    
Yer: İİBF B Binası/G-169    
Tarih: 16.01.2018 - saat 10.00

- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL TEZLİ - DOKTORA)

Yüksek Lisans

Dil: İngilizce
Yer: Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı
Tarih: 17.01.2018 - saat 14.30

Doktora   

Dil: İngilizce
Yer:  Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı
Tarih: 17.01.2018 - saat 14.30

- İNGİLİZ EDEBİYATI (YL TEZLİ - DOKTORA)
Yüksek Lisans

Dil: İngilizce
Yer: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (EFB)
Tarih: 05.01.2018 - 09.30-12.30

Doktora

Dil: İngilizce
Yer: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (EFB) 
Tarih: 05.01.2018 - 13.30-15.30

- MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ( YL TEZSİZ)

Dil: Türkçe
Yer: İİBF A Binası A300 no'lu Seminer Odası 
Tarih: 09.01.2018 - saat 18.00

- MİMARLIK TARİHİ (YL TEZLİ - DOKTORA)

Yüksek Lisans

Dil: İngilizce
Yer: ODTÜ Dekanlık Küçük Toplantı Salonu
Tarih: 17.01.2018 - saat 14.00

Doktora  

Dil: İngilizce
Yer: ODTÜ Dekanlık Küçük Toplantı Salonu
Tarih: 17.01.2018 - saat 10.00

- PSİKOLOJİ/GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (DOKTORA)

Dil: Türkçe
Yer: Psikoloji Bölümü 233 no'lu Toplantı Odası

Tarih: 10.01.2018 - saat 10.00

- TARİH (YL TEZLİ - DOKTORA)

 **YAZILI SINAV: 09.01.2018- saat 09:30 - B-04 numaralı derslikte

Yüksek Lisans 

Dil: İngilizce
Yer: B-04
Tarih: 10.01.2018 - saat 09.30

 Doktora

Dil: İngilizce
Yer: B-04   
Tarih: 10.01.2018 - saat 09.30

- TEMEL EĞİTİM/OKUL ÖNCESİ (YL TEZLİ - DOKTORA)

 Yüksek Lisans

Dil: Türkçe  
Yer: Temel Eğitim Bölümü Seminer Odası
Tarih: 10.01.2018 - saat 10.00

 Doktora  

Dil: Türkçe  
Yer:  Temel Eğitim Bölümü Seminer Odası
Tarih: 10.01.2018 - saat 13.30

- YERLEŞİM ARKEOLOJİSİ ( YL TEZLİ - DOKTORA - DOKTORA BÜTÜNLEŞİK)

Yüksek Lisans

Dil: İngilizce
Yer: Mimarlık Fakültesi Yeni Bina no:301
Tarih: 15.01.2018 - saat 10.00

Doktora

Dil: İngilizce
Yer:  Mimarlık Fakültesi Yeni Bina no:301

Tarih: 15.01.2018 - saat 14.00

 Doktora Bütünleşik

Dil: İngilizce
Yer: Mimarlık Fakültesi Yeni Bina no:301

Tarih: 15.01.2018 - saat 14.00