GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


1416 Sayılı Kanun Hakkında

1416 Sayılı Kanun Hakkında

06.02.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği'nin 2. maddesinin b fıkrası ile bütünleşik doktora programına başvurabilmek için lisans, doktora programına başvurabilmek için ise; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olma şartı getirilmiştir. 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olanlar doktora programına başvurabileceklerdir.