GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES


Administrative Staff

Sibel Er

 

 

Enstitü Sekreteri

 

Oda No: 435
E-posta: sibele[at]metu.edu.tr
Tel:    +90 312 210 73 41        
Faks: +90 312 210 37 03

 

Bilgehan Yıldırım

 

Görevler:

Enstitü Müdürünün Sekreterya İşleri, Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri, BAP Projeleri

Öğretim Görevlileri Atama ve İzin İşlemleri, 35. Madde, 50. Madde, ve ÖYP Araştırma Görevlilerinin Atama ve İzin İşlemleri ve Görevlendirmeleri
Ek Görevli Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri

 

Oda No: 440
E-posta: bilgehan[at]metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 20 94

Faks: +90 312 210 37 03

 Eyüp Şahin

Bilgisayar İşletmeni

 

Görevler:
İdari amirliği, Mal sorumlusu, Enstitünün Satın Alma İşleri,

Disiplinlerarası Programların Satın Alma İşleri,
Evrak Teslimi, Bakım ve Onarım İşleri

 

Oda No: 429
E-posta:esahin[at]metu.edu.tr
Telefon: +90 312 210 20 96

Aysel Kösegil


Görevler: 


Etik Kurul, Disiplin Kurulu, Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri, BAP Projeleri, Öğretim Görevlileri Atama ve İzin İşlemleri, 35. Madde, 50. Madde, ve ÖYP Araştırma Görevlilerinin Atama ve İzin İşlemleri ve Görevlendirmeleri, Ek Görevli Öğretim Üyeleri Görevlendirmeleri Oda No: 440
E-posta: aysel[at]metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 37 07

Faks: +90 312 210 37 03
 

 

 

 

Öznur Çatak Soylu

 

 

Şef

Öğrenci İşleri İlgili Anabilim Dalları:


EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE YÖNETİM
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRME
İŞLETME
MİMARLIK TARİHİ
BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI ÇALIŞMALARI
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ
LATİN VE KUZEY AMERİKA ÇALIŞMALARI
AVRUPA ÇALIŞMALARI
PSİKOLOJİ
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
AİLE PSİKOLOJİSİ


Oda: SBE Öğrenci İşleri Ofisi 

E-posta: oznurc[at]metu.edu.tr
Telefon: +90 312 210 37 14

 

 

 

Güler Barış

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri İlgili Anabilim Dalları:


İKTİSAT
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETMECİLİK
UYGULAMALI ETİK
SOSYAL ANTROPOLOJİ
ASYA ÇALIŞMALARI
İLKÖĞRETİM
İLKÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ
İLKÖĞRETİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ

Oda: SBE Öğrenci İşleri Ofisi 

E-posta: dguler[at]metu.edu.tr
Telefon: +90 312 210 20 95

Hatice Falcıoğlu 

Bilgisayar İşletmeni

Öğrenci İşleri İlgili Anabilim Dalları:


TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN  ÇALIŞMALARI
BÖLGE ÇALIŞMALARI
FELSEFE
SOSYAL POLİTİKA
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL BİLİMLER
TARİH
SOSYOLOJİ
İNGİLİZ EDEBİYATI
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
YERLEŞİM ARKEOLOJİSİ
AVRASYA ÇALIŞMALARI
KENTSEL POLİTİKA PLANLAMASI VE YEREL YÖNETİMLER

ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI

 

Oda: SBE Öğrenci İşleri Ofisi
E-posta: fhatice[at]metu.edu.tr
Telefon: +90 312 210 37 16